CV-sida

Erik Rasmusson

Erik Rasmusson

Presentation

Ansvarar för verksamheten på Försöksstationen Lönnstorp. I arbetsuppgifterna ingår sådd, skötsel och skörd av fältförsök samt olika provtagningar och graderingar. Jag har även hand om planering av arbetet på stationen.

Ni kan kontakta mig om Ni vill utföra fältförsök på Lönnstorp eller vill använda våra odlingar för någon typ av provtagning eller undersökning. Det är också möjligt att beställa försök för externa parter.

Bakgrund

Lantmästare