CV-sida

Erika Roman

Erika Roman

Presentation

Jag har alltid haft ett stort djurintresse; uppvuxen med hundar, började tidigt på ridskola och har haft egna hästar. Under senare delen av gymnasietiden och några år efter studenten arbetade jag på en tjänst som motsvarar dagens djursjukskötare på ett smådjurssjukhus i Jönköping. Där väcktes även ett intresse för läkemedel och jag flyttade till Uppsala för studier till receptarie och farmacie kandidat vid Uppsala universitet. Därefter följde forskarutbildning vid samma universitet och jag disputerade i farmaceutisk farmakologi 2004. Som doktorand kom jag i kontakt med professor emeritus Bengt J. Meyerson (1933–2015) på Uppsala universitet. Hans gedigna kunskaper om och stora fascination för beteendestudier inspirerade mig till att fokusera på neurobiologiska beteendestudier. Karriären fortsatte vid Uppsala universitet, först som postdoktor i studier av individuella skillnader i beteenden kopplade till hjärnans belöningsnätverk, och sedan som forskare. Jag blev docent i neurobiologisk beteendefarmakologi 2010 och universitetslektor i beteendefarmakologi 2014, båda vid Uppsala universitet. Sedan augusti 2019 är jag verksam som professor i husdjurens neurofysiologi vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), SLU.

Undervisning

Jag undervisar studenter på veterinär-, djursjukskötar-, husdjurs- och livsmedelsagronomprogrammen, samt etologi och djurskydd, och sport- och sällskapsdjur. Min undervisning spänner över nervsystemets anatomi, fysiologi och farmakologi, sinnesorganens anatomi och fysiologi samt smärtfysiologi i varierande grad på de olika programmen. Jag handleder även fördjupningsprojekt.

Forskning

Min forskning har fokuserat på neurobiologiska beteendestudier. I samarbete med professor emeritus Bengt J. Meyerson (1933–2015) utvecklades ny metodik för beteendeprofilering. Genom att ge djuren fler val i en mer komplex miljö kan man i ett och samma test studera generell aktivitet, hur djuren bedömer och eventuellt tar risker samt hur de söker skydd; vi får en beteendeprofil på djuren. På senare år har beteendetestet utvecklats och anpassats för fler djurslag. Vi har sedan kunnat visa att flera av hjärnans signalsubstanser spelar roll för de individuella skillnader i beteendeprofiler som vi observerar.

Ett genomgående tema i min forskning har varit studier av ytterligheter i beteenden, undergrupper som karaktäriseras av högt risktagande eller starkt skyddssökande beteende. I pågående studier försöker vi hitta de mekanismer i hjärnan som gör att djur gör riskabla val framför säkra eller optimalt strategiska val. Genom att studera båda könen kan även likheter och skillnader i beteenden mellan hanar och honor ses. Min grupp har även fokuserat på djur i olika åldrar och på hur beteenden utvecklas över tid. Nyligen kunde vi exempelvis visa att den riskbedömande förmågan är dåligt utvecklad hos unga djur, i en ålder motsvarande människans tonårsperiod, jämfört med vuxna individer. En del av min forskning ägnar jag även åt förfining (”refinemenet”, ett av de 3R:en) av testmetodik och miljö för att generera mer tillförlitliga forskningsresultat och samtidigt bidra till en bättre djurvälfärd.

På SLU har jag välkomnats in i nya samarbeten.

I samarbete med Anna Jansson, AFB utförs beteendestudier på hussyrsa (Acheta domesticus), som kan utgöra en framtida proteinkälla som bas i djurfoder och för human konsumtion. För att säkerställa en hållbar produktion av hussyrsa, präglad av gott djurskydd och god djurvälfärd krävs fördjupad kunskap om syrsors beteenderepertoar och påverkan av uppfödningsfaktorer som inkluderar hantering, utfodring, rengöringsrutiner och hållandedensitet på beteende.

I samarbete med Anna Bergh, KV, SLU och Jan Eriksson, Uppsala universitet studeras hur fysisk aktivitet är kopplad till fysisk och psykisk hälsa hos hundägare och hundar, och om en ökad fysisk aktivitet hos hund och ägare kan inverka positivt på fysisk och psykisk hälsa.

I samarbete med Eva Sandberg, AFB utvärderas om topikal lokalanestetika är användbart för att minska smärta och obehag i samband med nålstick på djur och om det föreligger skillnader mellan olika djurslag.

 

Externa forskningsmedel (senaste 10 åren)

The Åke Wiberg Foundation, Experimental behavioural models for studies of appetitive and consummatory mechanisms underlying drug abuse and addiction, PI: Erika Roman, 2010, 100 kSEK.

The Magnus Bergvall Foundation, Animal experimental models for studies of appetitive and consummatory mechanisms underlying drug abuse and addiction, PI: Erika Roman, 2010, 50 kSEK.

The Facias Foundation, In vivo models for studies of appetitive and consummatory mechanisms related to brain reward networks, PI: Erika Roman, 2007-2013, in total 275 kSEK.

The Swedish Alcohol Research Council of the Swedish Alcohol Retailing Monopoly (SRA), Ethoexperimental behavioural models for studies of appetitive and consummatory mechanisms underlying alcohol abuse and addiction, PI: Erika Roman, 2009-2011, in total 220 kSEK.

The Magnus Bergvall Foundation, Associations between risk-taking behavior, alcohol intake and the brain endocannabinoid and dopaminergic systems, PI: Erika Roman, 2012, 60 kSEK.

The Åke Wiberg Foundation, Behavioral studies of individual differences underlying risk-taking behavior, voluntary alcohol intake and neurobiology, PI: Erika Roman, 2012-2013, in total 250 kSEK.

The European Foundation for Alcohol Research (ERAB), Neurobiological and behavioural consequences of adolescent alcohol consumption; Studies of causal links between early-life conditions and vulnerability for alcohol use disorders, PI: Ingrid Nylander (medsökande: Erika Roman), 2012-2013, 100 000 €.

Young Scientist Strategic Faculty Funding, Uppsala University, 2014-2015, in total 1 000 kSEK.

The Swedish Alcohol Research Council of the Swedish Alcohol Retailing Monopoly (SRA), Individual differences in risk-taking behavior, alcohol intake and neurobiology,PI: Erika Roman, 2012-2016, in total 750 kSEK.

The Facias Foundation, Development of a multivariate test for behavioral profiling of zebrafish, PI: Erika Roman (medsökande: Svante Winberg), 2015-2016, 135 kSEK.

Svenska Spel Research Council, Experimental studies of gambling disorder, PI: Erika Roman (medsökande: Sarah Holst, Kent W Nilsson), 2014-2016, in total 781 kSEK.

The Gahlins Foundation, Development and validation of a multivariate test for behavioral profiling of rodents and zebrafish – the multivariate concentric square field™ test, PI: Erika Roman (medsökande: Svante Winberg), 2016-2017, 70 kSEK.

The Swedish Brain Foundation/Stiftelsen Hjärnfonden, Experimental studies of gambling disorder, PI: Erika Roman (medsökande: Sarah Holst, Kent W Nilsson), 2016-2017, 500 kSEK.

The Swedish Research Council (VR) MH-3R, Optimizing zebrafish welfare, PI: Svante Winberg (medsökande: Erika Roman), 2018-2021, 2160 kSEK.

Svenska Spel Research Council, Are there unique mechanisms in gambling disorder?, PI: Erika Roman (medsökande: Sarah Holst), 2018-2021, 1600 kSEK.

SLU Framtidens djur, natur och hälsa, Stimulansmedel, Sådan herre – sådan hund, PI: Erika Roman (medsökande: Anna Bergh), 2020, 50 kSEK.

Samverkan

En av initiativtagarna till forskningsinfrastrukturen UUBF, Uppsala universitets beteendefacilitet. https://www.uu.se/en/research/research-platforms/uubf/

Ordinarie ledamot i Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, som är styrgrupp för Sveriges 3R-center, vars syfte är att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) användningen av djurförsök.

 

Forskningssamarbeten

SLU

Anna Jansson, Eva Sandberg, AFB

Anna Bergh, KV

Uppsala universitet

Svante Winberg, Kent W Nilsson, Inst. neurovetenskap

Per Andrén, Åsa Konradsson-Geuken, Robert Fredriksson, Ingrid Nylander, Inst. farmaceutisk biovetenskap

Jan Eriksson, Inst. medicinska vetenskaper

Karolinska Institutet

Sarah Holst, Mia Lindskog

Internationella:

Giancarlo Colombo, CNR Institute of Neuroscience, Monserrato, Italy

Petri Hyytiä, University of Helsinki, Finland

Richard L Bell, Tiebing Liang, Indiana University Purdue University at Indianapolis (IUPUI), Indianapolis, USA

Handledning

Huvudhandledarskap på Uppsala universitet:

Shima Momeni, Pharm Lic 2014, PhD 2015, “Individual differences in behavior, neurochemistry and pharmacology associated with voluntary alcohol intake”

Stina Lundberg, Pharm Lic 2017, PhD 2020, “Adolescent behavior – links to early-life stressand alcohol in male and female rats”

Nikita Tjernström, PhD 2022, ”Experimental studies of gambling strategies”

 

Biträdande handledarskap på Uppsala universitet:

Lisa Gustafsson, PhD 2007, “Endogenous opioids and voluntary ethanol drinking. Consequences of postnatal environmental influences in rats”

Oskar Karlsson, PhD 2011, “Distribution and long-term effects of the environmental neurotoxin beta-N-methylamino-L-alanine (BMAA). Brain changes and behavioral impairments following developmental exposure”

Loudin Daoura, PhD 2013, “Early environment and adolescent ethanol consumption. Effects on endogenous opioid and behaviour in rats”

Linnéa Granholm, Pharm Lic 2015, PhD 2018, “Stress, drugs and neuroscience”

Frida Lindberg, PhD 2022, “Identification and characterization of novel transporters in the central nervous system”

Joep Titulaer, PhD 2024, “Novel treatment options for schizophrenia”

Oly Sen Sarma, PhD 2024, “Optimizing zebrafish welfare”

 

Extern mentor:

Salvatore Magara, Karolinska Institutet, PhD 2015, ”Modelling depression in animals and the potential antidepressant effect of histaminergic modulation”

Publikationer i urval

1.     Ploj K, Roman E, Gustavsson L, Nylander I. Basal levels and alcohol-induced changes in nociceptin/orphanin FQ, dynorphin and enkephalin levels in C57BL/6J mice. Brain Research Bulletin (2000), 53, 219-226.

2.     Ploj K, Roman E, Bergström L, Nylander I. Effects of neonatal handling on nociceptin/orphanin FQ and opioid peptide levels in female rats. Pharmacology, Biochemistry and Behavior (2001), 69, 173-179.

3.     Ploj K, Roman E, Kask A, Hyytiä P, Schiöth HB, Wikberg JES, Nylander I. Effects of melanocortin receptor ligands on ethanol intake and opioid peptide levels in alcohol-preferring AA rats. Brain Research Bulletin (2002), 59, 97-104.

4.     Ploj K, Roman E, Nylander I. Effects of maternal separation on brain nociceptin/orphanin FQ peptide levels in male Wistar rats. Pharmacology, Biochemistry and Behavior (2002), 73, 123-129.

5.     Roman E, Hyytiä P, Nylander I. Maternal separation alters acquisition of ethanol intake in male ethanol-preferring AA rats. Alcoholism: Clinical and Experimental Research (2003), 27, 31-37.

6.     Ploj K, Roman E, Nylander I. Long-term effects of short and long periods of maternal separation on brain opioid peptide levels in male Wistar rats. Neuropeptides (2003), 37, 149-156.

7.     Ploj K, Roman E, Nylander I. Long-term effects of maternal separation on ethanol intake and brain opioid and dopamine receptors in male Wistar rats. Neuroscience (2003), 121, 787-799.

8.     Marmendal M, Roman E, Eriksson CJP, Nylander I, Fahlke C. Maternal separation alters maternal care but has minor effects on behavior and brain opioid peptides in adult offspring. Developmental Psychobiology (2004), 45, 140-152.

9.     Roman E, Ploj K, Nylander I. Maternal separation has no effect on voluntary ethanol intake in female Wistar rats. Alcohol (2004), 33, 31-39.

10.  Roman E, Gustafsson L, Hyytiä P, Nylander I. Short and prolonged periods of maternal separation and voluntary ethanol intake in male and female ethanol-preferring AA and ethanol-avoiding ANA rats. Alcoholism: Clinical and Experimental Research (2005), 29, 591-601.

11.  Roman E, Nylander I. The impact of emotional stress early in life on adult voluntary ethanol intake – results of maternal separation in rats. Stress (2005), 8, 157-174. REVIEW

12.  Roman E, Ploj K, Gustafsson L, Meyerson BJ, Nylander I. Variations in opioid peptide levels during the estrous cycle in Sprague-Dawley rats. Neuropeptides (2006), 40, 195-206.

13.  Roman E, Gustafsson L, Berg M, Nylander I. Behavioral profiles and stress-induced corticosteroid secretion in male Wistar rats subjected to short and prolonged periods of maternal separation. Hormones and Behavior (2006), 50, 736-747.

14.  Meyerson BJ, Augustsson H, Berg M, Roman E. The Concentric Square Field: a multivariate test arena for analysis of explorative strategies. Behavioural Brain Research (2006), 168, 100-113.

15.  Roman E, Meyerson BJ, Hyytiä P, Nylander I. The multivariate concentric square field test reveals different behavioural profiles in male AA and ANA rats with regard to risk taking and environmental reactivity. Behavioural Brain Research (2007), 183, 195-205.

16.  Sundberg B, Wååg E, Jacobsson JA, Stephansson O, Rumaks J, Svirskis S, Alsiö J, Roman E, Ebendal T, Klusa V, Fredriksson R. The evolutionary history and tissue mapping of amino acid transporters belonging to solute carrier families SLC32, SLC36 and SLC38. Journal of Molecular Neuroscience (2008), 35, 179-193.

17.  Haitina T, Olsson F, Stephansson O, Alsiö J, Roman E, Ebendal T, Schiöth HB, Fredriksson R. Expression profile of the entire family of Adhesion G protein-coupled receptors in mouse and rat. BMC Neuroscience (2008), 9, 43.

18.  Alsiö J, Roman E, Olszewski PK, Jonsson P, Fredriksson R, Levine AS, Meyerson BJ, Hulting AL, Lindblom J, Schiöth HB. Inverse association of high-fat diet preference and anxiety-like behavior: a putative role for urocortin 2. Genes, Brain and Behavior (2009), 8, 193-202.

19.  Wallén-Mackenzie Å, Nordenankar K, Fejgin K, Lagerström MC, Emilsson L, Fredriksson R, Wass C, Andersson D, Egecioglu E, Andersson M, Strandberg J, Lindhe Ö, Schiöth HB, Chergui K, Hanse E, Långström B, Fredriksson A, Svensson L, Roman E, Kullander K. Restricted cortical and amygdaloid removal of vesicular glutamate transporter 2 in preadolescent mice impacts dopaminergic activity and neuronal circuitry of higher brain function. Journal of Neuroscience (2009), 29, 2238-2251.

20.  Alsiö J, Pickering C, Roman E, Hulting AL, Lindblom J, Schiöth HB. Motivation for sucrose in sated rats is predicted by low anxiety-like behavior. Neuroscience Letters (2009), 454, 193-197.

21.  Karlsson O, Lindquist NG, Brittebo EB, Roman E. Selective brain uptake and behavioral effects of the cyanobacterial toxin BMAA (b-N-methylamino-L-alanine) following neonatal administration to rodents. Toxicological Sciences (2009), 109, 286-295.

22.  Roman E, Arborelius L. Male but not female Wistar rats show increased anxiety-like behaviour in response to bright light in the Defensive Withdrawal Test. Behavioural Brain Research (2009), 202, 303-307.

23.  Karlsson O, Roman E, Brittebo EB. Long-term cognitive impairments in adult rats treated neonatally with β-N-methylamino-L-alanine (BMAA). Toxicological Sciences (2009), 112, 185-195.

24.  Roman E, Colombo G. Lower risk taking and exploratory behavior in alcohol-preferring sP rats than in alcohol non-preferring sNP rats in the multivariate concentric square field™ (MCSF) test. Behavioural Brain Research (2009), 205, 249-258.

25.  Daoura L, Hjalmarsson M, Oreland S, Nylander I, Roman E. Postpartum behavioral profiles in Wistar rats following maternal separation – altered exploration and risk-assessment behavior in MS15 dams. Frontiers in Behavioral Neuroscience (2010), 4, 37.

26.  Palm S, Roman E*, Nylander I*. Differences in voluntary ethanol consumption in Wistar rats from five different suppliers. Alcohol (2011), 45, 607-614. *shared senior authorship.

27.  Berglund K, Roman E, Balldin J, Berggren U, Eriksson M, Gustavsson P, Fahlke C. Do men with excessive alcohol consumption and social stability have an addictive personality? Scandinavian Journal of Psychology (2011), 52, 257-260.

28.  Karlsson O, Roman E, Berg AL, Brittebo E. Early hippocampal cell death, and late learning and memory deficits in rats exposed to the environmental toxin BMAA (b-N-methylamino-L-alanine) during the neonatal period. Behavioural Brain Research (2011), 219, 310-320.

29.  Palm S, Hävermark Å, Meyerson BJ, Nylander I*, Roman E*. When is a Wistar a Wistar? Behavioral profiling of outbred Wistar rats from five different suppliers using the MCSF test. Applied Animal Behaviour Science (2011), 135, 128-137. *shared senior authorship.

30.  Roman E, Stewart RB, Bertholomey ML, Jensen, ML, Colombo G, Hyytiä P Badia-Elder N, Grahame NJ, Li TK, Lumeng L. Behavioral profiling of multiple pairs of rats selectively bred for high and low alcohol intake using the MCSF test. Addiction Biology (2012), 1, 33-46.

31.  Palm S, Roman E, Nylander I. Differences in basal and ethanol-induced levels of opioid peptides in Wistar rats from five different suppliers. Peptides (2012), 36, 1-8.

32.  Karlsson O, Berg AL, Lindström AK, Arnerup G, Roman E, Bergquist J, Hanrieder J, Lindquist NG, Brittebo E, Anderson M. Neonatal exposure to the cyanobacterial toxin BMAA induces changes in protein expression, and neurodegeneration in adult hippocampus. Toxicological Sciences (2012), 130, 391-404.

33.  Nylander I, Roman E. Neuropeptides as mediators of the early-life impact on the brain; implications for alcohol use disorders. Frontiers in Molecular Neuroscience (2012), 5, 77. REVIEW

34.  Karlsson O, Kultima K, Wadensten H, Nilsson A, Roman E, Andrén PE, Brittebo EB. Neurotoxin-induced neuropeptide perturbations in striatum of neonatal rats. Journal of Proteome Research (2013), 12, 1678–1690.

35.  Roman E, Karlsson O. Increased anxiety-like behavior but no cognitive impairments in adult rats exposed to constant light conditions during perinatal development. Upsala Journal of Medical Sciences (2013), 118, 222-227.

36.  Nylander I, Roman E. Is the rodent maternal separation model a valid and effective model for studies on the early-life impact on ethanol consumption? Psychopharmacology (2013), 229, 555-569. REVIEW

37.  Meyerson BJ, Jurek B, Roman E. A rank-order procedure applied to an ethoexperimental behavior model – the multivariate concentric square field™ (MCSF) test. Journal of Behavioral and Brain Science (2013), 3, 350-361.

38.  Palm S, Daoura L, Roman E, Nylander I. Effects of rearing conditions on behaviour and endogenous opioids in rats with alcohol access during adolescence. PLOS ONE, (2013), 8, e76591.

39.  Daoura L, Nylander I, Roman E. Qualitative differences in pup-retrieval strategies in a maternal separation paradigm. Journal of Behavioral and Brain Science (2013), 3, 603-616.

40.  Momeni S, Sharif M, Ågren G, Roman E. Individual differences in risk-related behaviors and voluntary alcohol intake in outbred Wistar rats. Behavioural Pharmacology (2014), 25, 206-215.

41.  Palm S*, Momeni S*, Lundberg S, Nylander I, Roman E. Risk-assessment and risk-taking behavior predict potassium- and amphetamine-induced dopamine response in the dorsal striatum of rats. Frontiers in Behavioral Neuroscience (2014), 8, 236. *shared first authorship.

42.  Momeni S, Roman E. Subgroup-dependent effects of voluntary alcohol intake on behavioral profiles in outbred Wistar rats. Behavioural Brain Research (2014), 275, 288-296.

43.  Granholm L*, Roman E*, Nylander I. Single housing during early adolescence causes time-, area- and peptide-specific alterations in endogenous opioids. British Journal of Pharmacology (2015), 172, 606-614. *shared first authorship.

44.  Karlsson O, Colombo G, Roman E. Low copulatory activity in selectively bred Sardinian alcohol-nonpreferring (sNP) relative to alcohol-preferring (sP) rats. Upsala Journal of Medical Sciences (2015), 120, 181-189.

45.  Magara S, Holst S, Lundberg S, Roman E, Lindskog M. Altered explorative strategies and reactive coping style in the FSL rat model of depression. Frontiers in Behavioral Neuroscience, (2015), 9, 89.

46.  Momeni S, Segerström L, Roman E. Supplier-dependent differences in intermittent voluntary alcohol intake and response to naltrexone in Wistar rats. Frontiers in Neuroscience (2015), 9, 424.

47.  Karlsson O, Roman E. Dose-dependent effects of alcohol administration on behavioural profiles in the MCSF test. Alcohol (2016), 50, 51-56.

48.  Segerström L, Roman E. Response: Commentary: Supplier-dependent differences in intermittent voluntary alcohol intake and response to naltrexone in Wistar rats. Frontiers in Neuroscience (2016), 10, 442.

49.  Roman E, Tjernström N, Winberg S. Description of a multivariate behavioral test arena for zebrafish – the zebrafish multivariate concentric square field test, in: Proceedings of Measuring Behavior 2016. (eds.) A. Spink, G. Riedel, L. Zhou, L. Teekens, R. Albatal & C. Gurrin, (2016), 4-6.

50.  Lundberg S, Martinsson M, Nylander I, Roman E. Altered corticosterone levels and social play behavior after prolonged maternal separation in adolescent male but not female Wistar rats. Hormones and Behavior (2017), 87, 137-144.

51.  Wood CM, Nicolas CS, Choi SL, Roman E, Nylander I, Fernandez-Teruel A, Kiianmaa K, Bienkowski P, de Jong TR, Colombo C, Chastagnier D, Wafford KA, Collingridge GL, Wildt SJ, Conway-Campbell BL, Robinson ESJ, Lodge D. Prevalence and influence of cys407* Grm2 mutation in Hannover-derived Wistar rats: mGlu2 receptor loss links to alcohol intake, risk taking and emotional behavior. Available online 14 March 2016, Neuropharmacology (2017), 115, 128-138. REVIEW

52.  Lundberg S, Abelson K, Nylander I, Roman E. Few long-term consequences after prolonged maternal separation in female Wistar rats. PLoS ONE, 12, e0190042.

53.  Roman E, Brunberg R, Mustafa A, Thörnqvist PO, Winberg S. Behavioral profiling using a modified version of the zebrafish multivariate concentric square field™ (zMCSF) test, in: Measuring Behavior 2018. (eds.) Grant R, Allen T, Spink A, Sullivan M, 27-29.

54.  Lundberg S, Le H, Roman E. Left alone – Effects of acute and prolonged social isolation on the behavioral profile in adult male and female Wistar rats, in: Measuring Behavior 2018. (eds.) Grant R, Allen T, Spink A, Sullivan M, 288-289.

55.  Tjernström N, Roman E. Characterization of behavior and voluntary alcohol intake in Wistar and Lister Hooded rats, in: Measuring Behavior 2018. (eds.) Grant R, Allen T, Spink A, Sullivan M, 437-442.

56.  Thörnqvist PO, McCarrick S, Eriksson M, Roman E#, Winberg S#. Bold zebrafish (Danio rerio) express higher levels of delta opioid and dopamine D2 receptors in the brain compared to shy fish. Behavioural Brain Research (2019), 359, 927-934. #Shared senior authorship.

57.  Lundberg S, Högman C, Roman E. Adolescent exploratory strategies and behavioral types in the multivariate concentric square field™ test. Frontiers in Behavioral Neuroscience (2019), 13, 41.

58.  Mustafa A, Thörnqvist PO, Roman E, Winberg S. The aggressive spiegeldanio, carrying a mutation in the fgfr1 gene, has no advantage in dyadic fights with wild-type zebrafish of the AB strain. Behavioural Brain Research (2019), 370, 111942.

59.  Mustafa A, Roman E #, Winberg S#. Boldness in male and female zebrafish (Danio rerio) is dependent on strain and test. Frontiers in Behavioral Neuroscience (2019), 13, 248. #shared senior authorship.

60.  Bikovski L, Robinson L, Konradsson-Geuken A, Kullander K, Viereckel T, Winberg S, Roman E, Tsoory M. Lessons, insights and newly developed tools emerging from behavioral phenotyping core facilities. Journal of Neuroscience Methods (2020), 334, 108597. INVITED REVIEW

61.  Scott H#, Tjernström N#, Roman E. Effects of pair-housing on voluntary alcohol intake in male and female Wistar rats. Alcohol (2020), accepted for publication. #Shared first authorship.

62. Lundberg S, Nylander I, Roman E. Behavioral profiling in early adolescence and early adulthood of male Wistar rats after short and prolonged maternal separation. Frontiers in Behavioral Neuroscience (2020), accepted for publication.

Länkar

Web of Science ResearcherID: AAG-3089-2020

 

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-5418-8289

 

Google Scholar

https://scholar.google.se/citations?hl=en&user=qVedemgAAAAJ

 

Loop profile: 9660

https://loop.frontiersin.org/people/9660/overview


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672843
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala