CV-sida

Erland Liljeroth

Erland Liljeroth
Jag är samverkanslektor och befodrad professor i växtskydd. Jag arbetar med samverkan och forskning inom växtskydd särskilt vad gäller svampsjukdomar. Jag deltar i olika samverkansarenor nationellt och internationellt som t.ex. Partnerskap Alnarp, SLU Fältforsk’s ämneskommité växtskydd, Euroblight och har aktiva samarbeten med ett flertal intressenter från näring och rådgivning.

Forskning

Jag arbetar med forskning kring inducerad resistens, växters försvar mot sjukdomar och praktiska tillämpningar med att kombinera alternativa bekämpningsmetoder med konventionella pesticider för att kunna uppnå tillfredställande bekämpningsresultat med minimerade mängder av pesticider. Detta görs bl.a. genom att kombinera sortresistens, försvarsinducerande/växtstärkande medel och traditionella bekämpningsmedel. Jag arbetar främst med potatis och dess sjukdomar, huvudsakligen bladmögel (Phytophthora infestans) och torrfläcksjuka (Alternaria solani) men även med andra grödor och sjukdomar, t.ex. mjöldagg på växthusodlad gurka. I samverkan med andra forskare studerar jag även förändringar i patogenpopulationer över tid och som respons på olika bekämpningsåtgärder.

Bakgrund

PhD i Interaktioner mellan växter och mikroorganismer, 1990

Post Doc Research Intitute Ital, Nederländerna, 1991

Forskare vid SLU 1992-1995, 1997-2012

Samverkanslektor och befodrad professor i växtskydd vid SLU 2012-

Publikationer i urval

Odilbekov F, Edin E, Garkava-Gustavsson L, Persson-egnaHovmalm H, Liljeroth E (2016) Genetic diversity and occurrence of the F129L substitutions among isolates of Alternaria solani in south-eastern Sweden. Hereditas (2016) 153:10. DOI 10.1186/s41065-016-0014-0.

Alexandersson E, Mulugeta T, Lankinen Å, Liljeroth E, Andreasson E. (2016) Plant Resistance Inducers against Pathogens in Solanaceae Species—From Molecular Mechanisms to Field Application. International Journal of Molecular Science. In Press.

Liljeroth E, Lankinen Å, Wiik L, Burra DD, Alexandersson E, Andreasson E (2016) Potassium phosphite combined with reduced doses of fungicides provides efficient protection against late blight in large-scale field trials. Crop Protection 86, 42-55.

Bengtsson T, Holefors A, Liljeroth E, Hultberg M, Andreasson E (2015) Biosurfactants have the potential to induce defence against Phytophthora infestans in potato. Potato Research. Doi 10.1007/s11540-015-9286-4.

Burra DD, Berkowitz O, Hedley PE, Morris J, Resjö S, Levander F, Liljeroth E, Andreasson E, Alexandersson E (2014) Phosphite-induced changes of the transcriptome and secretome in Solanum tuberosum leading to resistance against Phytophthora infestans. BMC Plant Biology 14:254, 17pages.

Bengtsson T, Weighill D, Proux-Wéra E, Levander F, Resjö S, Dhar Burra D, Moushib LI, Hedley PE, Erland Liljeroth E, Jacobson D, Alexandersson E, Andreasson E (2014). Proteomics and transcriptomics of the BABA-induced resistance response in potato using a novel functional annotation approach. BMC Genomics 2014, 15:315,

Bengtsson T, Holefors A, Witzell J, Andreasson E, Liljeroth E (2014) Activation of defence responses to Phytophthora infestans in potato by BABA. Plant Pathology 63, 193-202.

Odilbekov F, Carlson-Nilsson U, Liljeroth E (2014) Phenotyping early blight resistance in potato cultivars and breeding clones. Euphytica DOI 10.1007/s10681-013-1054-4

Hultberg M, Bengtsson T, Liljeroth E. (2010) Late blight on potato is suppressed by the biosurfactant-producing strain Pseudomonas koreensis 2.74 and its biosurfactant. BioControl 55, 543-550

Liljeroth E, Bengtsson T, Wiik L, Andreasson E. (2010) Induced resistance in potato to Phytophthora infestans – effects of BABA in greenhouse and field tests with different potato varieties. European Journal of Plant Pathology 127, 171-183.

Nguyen THP, Vinnere Pettersson O, Olsson P, Liljeroth E. (2010) Identification of Colletotrichum species associated with anthracnose disease of coffee in Vietnam. European Journal of Plant Pathology. 127, 73-87.

Nguyen THP, Säll T, Bryngelsson T, Liljeroth E. (2009) Variation among Colletotrichum gloeosporioides isolates from infected coffee berries at different locations in Vietnam. Plant Pathology 58, 898-909.


Kontaktinformation

Professor emeritus vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640-415567
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp