CV-sida

Erling Strandberg

Erling Strandberg
Professor i husdjursgenetik

Presentation

Min forskning är för närvarande mest inriktad på den genetiska bakgrunden till beteende hos hund, avel på mjölkkor samt en del forskning med inriktning mot u-länder

Undervisning

Jag undervisar i kurserna Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd, samt Avel 1 och Avel 2. Jag är också kursansvarig för kursen Hundens och kattens biologi och användning

Forskning

Min forskning har mycket handlat om skattning av genetisk variation för olika typer av egenskaper (fruktsamhet, hälsa, beteende, modersegenskaper, livslängd, prestation och produktion) i olika djurslag (mjölkkor, grisar, höns, hästar och hundar).

Bakgrund

 • Professor i husdjursgenetik, SLU, 2003
 • Docent i husdjursförädling, SLU, 1997
 • Agronomie doktor i husdjursförädling, SLU,1991
 • Master of science (Dairy Science), Univ of Wisconsin-Madison, 1983
 • Husdjursagronom, SLU, 1982

Handledning

Just nu arbetar jag med följande doktorandprojekt

 • Fenotypisk och genetisk karaktärisering av, bevarande- och avelsprogram för kreolboskap i Cochabamba och Tarija (Bolivia) - Gabriela Bottani
 • Användning av genotypning av kor för att förbättra genetiskt framsteg, ekonomi och livsmedelsproduktion i Sverige (industridoktorand Christian Bengtsson, VikingGenetics)
 • Korsning med mjölkkor: Nya avelsverktyg för uthållig mjölk- och köttproduktion - Julie Brastrup Clasen
 • Studier av dräktighetsförluster hos mjölkkor - Patricia Gullstrand
 • Individuellt anpassad laktationslängd för lönsam och hållbar mjölkproduktion - Anna Edvardsson Rasmussen, doktorand på HUV

Nyligen avslutade doktorandprojekt

 • Jämförelse av egenskaper mellan inhemsk Ankole och dess korsningar i Rwanda - Maximillian Manzi
 • Internationella avelsprogram för bättre hälsa hos hund - Shizhi Wang
 • Genetisk variation i känslighet för miljöförändringar hos mjölkkor – Ahmed Ismael Sayed
 • Hållbara avelsstrategier för idisslare i östra och södra Afrika – Emelie Zonabend König
 • Genetisk variation i automatiskt registrerade mjölkbarhetsegenskaper och deras samband med juverexteriör och juverhälsa hos svenska mjölkkor - Caroline Carlström

Publikationer i urval

 • Clasen, J.B., Fikse, W.F., Kargo, M., Rydhmer, L., Strandberg, E. and Østergaard, S. 2020. Economic consequences of dairy crossbreeding in conventional and organic herds in Sweden. J. Dairy Sci. 103:514-528

 • Upadhyay, M., Susanne Eriksson, Sofia Mikko, Erling Strandberg, Hans Stålhammar, Martien A. M. Groenen, Richard P. M. A. Crooijmans, Göran Andersson and Anna M. Johansson. 2019. Genomic relatedness and diversity of Swedish native cattle breeds. GSE 51, article number 56

 • Friedrich, Juliane., Erling Strandberg, Per Arvelius, Enrique Sánchez-Molano, Ricardo Pong-Wong, John Hickey, Marie Haskell, Pamela Wiener. 2019. Assessing the genetic contribution to complex behavioural traits in German Shepherd dogs. Heredity

 • Friedrich, J., P. Arvelius, E. Strandberg, Z. Polgar, P. Wiener, and M. J. Haskell. 2018. The interaction between behavioural traits and demographic and management factors in German Shepherd dogs. Applied Animal Behaviour Science. 211:67-761. 
     
 • Bottani-Claros, G.,  Jonas, E., Rojas Beltrán JA & Strandberg, E. 2019. Description of the production and management system of the Creole cattle from Pasorapa, Bolivia, a well-adapted population to harsh environments. Livestock Research for Rural Development 31(10)

 • Manzi, M., L. Rydhmer, M. Ntawubizi, C. Karege, and E. Strandberg. 2018. Growth traits of crossbreds of Ankole with Brown Swiss, Holstein Friesian, Jersey, and Sahiwal cattle in Rwanda. Trop Anim Health Prod 50(4):825-830.

 • Manzi, M., L. Rydhmer, M. Ntawubizi, C. Karege, and E. Strandberg. 2018. Reproductive performance of Ankole cattle and its crossbreds in Rwanda.Tropical Animal Health and Production https://doi.org/10.1007/s11250-018-1658-8

 • Tarekegn, G.M., F. Meutchieye, A. Djikeng, R. Mrode, Z. Edea, B. Liu, W. Zhang, O.A. Mwai, T. Dessie, K. Tesfaye, E. Strandberg, B. Berglund, P. Wouobeng, K. S. Jaures, C. Mutai, S. Osama, A.T. Wolde, J. Birungi. 2019. Genome-wide diversity and demographic dynamics of Cameroon goats and their divergence from east and north African and Asian conspecifics. PLOS One

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Tillämpad genetik
Telefon: +4618671952, +4670620 45 16
Arbetsbeskrivning: Research on Quantitative Genetics, animal breeding and genetic evaluation in several species (cattle, dogs, horses) and for several traits (production, fertility, health, behavior and longevity). One focus is genotype by environment interactions and reaction norms.
Postadress:
Inst för HGEN, Box 7023
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: