CV-sida

Erling Strandberg

Erling Strandberg
Professor i husdjursgenetik

Presentation

Min forskning är för närvarande mest inriktad på den genetiska bakgrunden till beteende hos hund, avel på mjölkkor samt en del forskning med inriktning mot u-länder

Undervisning

Jag undervisar främst i kursen Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd.

Forskning

Min forskning har mycket handlat om skattning av genetisk variation för olika typer av egenskaper (fruktsamhet, hälsa, beteende, modersegenskaper, livslängd, prestation och produktion) i olika djurslag (mjölkkor, grisar, höns, hästar och hundar).

Bakgrund

 • Professor i husdjursgenetik, SLU, 2003
 • Docent i husdjursförädling, SLU, 1997
 • Agronomie doktor i husdjursförädling, SLU,1991
 • Master of science (Dairy Science), Univ of Wisconsin-Madison, 1983
 • Husdjursagronom, SLU, 1982
TollarenFreja.jpg

Handledning

Just nu arbetar jag med följande doktorandprojekt

 • Fenotypisk och genetisk karaktärisering av, bevarande- och avelsprogram för kreolboskap i Cochabamba och Tarija (Bolivia) - Gabriela Bottani
 • Jämförelse av egenskaper mellan inhemsk Ankole och dess korsningar i Rwanda - Maximillian Manzi
 • Korsning med mjölkkor: Nya avelsverktyg för uthållig mjölk- och köttproduktion - Julie Brastrup Clasen

Nyligen avslutade doktorandprojekt

 • Internationella avelsprogram för bättre hälsa hos hund - Shizhi Wang
 • Genetisk variation i känslighet för miljöförändringar hos mjölkkor – Ahmed Ismael Sayed
 • Hållbara avelsstrategier för idisslare i östra och södra Afrika – Emelie Zonabend König
 • Genetisk variation i automatiskt registrerade mjölkbarhetsegenskaper och deras samband med juverexteriör och juverhälsa hos svenska mjölkkor - Caroline Carlström
 • Utnyttjande av genomisk information för att skatta genetiska korrelation mellan länder - Anne Loberg (lic.)
 • Den genetiska bakgrunden till beteende hos hund – Helena Eken Asp (lic.)
 • Hur mäter man beteende hos hund ur avelssynpunkt? – Per Arvelius

Publikationer i urval

 • Carlström, C., G. Pettersson, E. Strandberg, K. Johansson, H. Stålhammar, and J. Philipsson. 2016. Genetic Associations of Teat Cup Attachment Failures, Incomplete Milkings and Handling Time in Automatic Milking Systems with Milkability, Temperament and Udder Conformation. Acta Agric. Scand. Section A Animal Sciences 66: 75-83.

 • Carlström, C, E. Strandberg, K. Johansson, G. Pettersson, H. Stålhammar and J. Philipsson. 2016. Genetic associations of in-line recorded milkability traits and udder conformation with udder health Acta Agric. Scand. Section A Animal Sciences 66:84-91.

 • Ismael, A,  E. Strandberg, B. Berglund, A. Fogh & P. Løvendahl. 2016. Seasonality of fertility measured by physical activity traits in Holstein cows. J. Dairy Sci. 99:1-12.

 • Strandberg, E. and Emanuelson, U. 2016. Herd factors affecting longevity in Swedish dairy cattle. Acta Agriculturae
  Scandinavica, Section A — Animal Science 66:92-98.

 • Wang, S., Leroy, G., Malm, S., Lewis, T., Strandberg, E. and Fikse, W.F. 2017. Merging pedigree databases to describe and compare mating practices and gene flow between pedigree dogs in France, Sweden and the UK. J. Anim. Breeding and Genetics 134: 152-161.

 • Wang, S., Leroy, G., Malm, S., Lewis, T., Strandberg, E. and Fikse, W.F. 2017. Genetic correlations of hip dysplasia scores for Golden retrievers and Labrador retrievers in France, Sweden and the UK. The Veterinary Journal 226:51-56

 • Zonabend König,E., T. Mirkena, E. Strandberg, J. Audho, J. Ojango, B. Malmfors, A.M. Okeyo and J. Philipsson. 2016. Participatory definition of breeding objectives for sheep breeds under pastoral systems - the case of Red Maasai and Dorper sheep in Kenya. Tropical Animal Health and Production 48(1), 9-20 

 • Zonabend König, E., Ojango, J., Audho, J., Mirkena, T., Strandberg, E., Mwai, O., J. Philipsson, 2017. Live weights, conformation and carcass traits of ram lambs of Red Maasai and Dorper sheep and their crosses. Tropical Animal Health and Production 49(1):121-129.

 • Zonabend König, E., Strandberg, E., Ojango, J., Mirkena, T., Okeyo, A.M., Philipsson, J. 2017. Purebreeding of Red Maasai and crossbreeding with Dorper sheep in different environments in Kenya. J. Animal Breeding and Genetics (accepted)

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Tillämpad genetik
Telefon: 018-671952, 070-620 45 16
Arbetsbeskrivning: Research on Quantitative Genetics, animal breeding and genetic evaluation in several species (cattle, dogs, horses) and for several traits (production, fertility, health, behavior and longevity). One focus is genotype by environment interactions and reaction norms.
Postadress:
Inst för HGEN, Box 7023
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: