CV-sida

Erling Strandberg

Erling Strandberg
Professor i husdjursgenetik

Presentation

Min forskning är för närvarande mest inriktad på den genetiska bakgrunden till beteende hos hund, avel på mjölkkor samt en del forskning med inriktning mot u-länder

Undervisning

Jag undervisar i kurserna Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd, samt Avel 1 och Avel 2. Jag är också kursansvarig för kursen Hundens och kattens biologi och användning

Forskning

Min forskning har mycket handlat om skattning av genetisk variation för olika typer av egenskaper (fruktsamhet, hälsa, beteende, modersegenskaper, livslängd, prestation och produktion) i olika djurslag (mjölkkor, grisar, höns, hästar och hundar).

Bakgrund

 • Professor i husdjursgenetik, SLU, 2003
 • Docent i husdjursförädling, SLU, 1997
 • Agronomie doktor i husdjursförädling, SLU,1991
 • Master of science (Dairy Science), Univ of Wisconsin-Madison, 1983
 • Husdjursagronom, SLU, 1982

Handledning

Just nu arbetar jag med följande doktorandprojekt

 • Användning av genotypning av kor för att förbättra genetiskt framsteg, ekonomi och livsmedelsproduktion i Sverige (industridoktorand Christian Bengtsson, VikingGenetics)
 • Korsning med mjölkkor: Nya avelsverktyg för uthållig mjölk- och köttproduktion - Julie Brastrup Clasen
 • Studier av dräktighetsförluster hos mjölkkor - Patricia Gullstrand
 • Individuellt anpassad laktationslängd för lönsam och hållbar mjölkproduktion - Anna Edvardsson Rasmussen, doktorand på HUV
 • Selektionsstrategier inom svenskt varmblod - Sandra Bonow
 • Avel för bättre travegenskaper hos kallblodstravare - Paulina Berglund

Nyligen avslutade doktorandprojekt

 • Fenotypisk och genetisk karaktärisering av, bevarande- och avelsprogram för kreolboskap i Cochabamba och Tarija (Bolivia) - Gabriela Bottani
 • Jämförelse av egenskaper mellan inhemsk Ankole och dess korsningar i Rwanda - Maximillian Manzi
 • Internationella avelsprogram för bättre hälsa hos hund - Shizhi Wang
 • Hållbara avelsstrategier för idisslare i östra och södra Afrika – Emelie Zonabend König

Publikationer i urval

 •  Tarekegn, G.M., J. Karlsson, C. Kronqvist, B. Berglund, K. Holtenius & E. Strandberg. 2021. Genetic parameters of forage dry matter intake and milk produced from forage in Swedish Red and Holstein dairy cows. J. Dairy Sci. 104:4424-4440

 • Clasen, J.B., M. Kargo, W.F. Fikse, E. Strandberg, A. Wallenbeck, S. Østergaard and L. Rydhmer. 2021. Conservation of a Native Dairy Cattle Breed through Terminal Crossbreeding with Commercial Dairy Breeds. Acta Agric Scand. Section A – Animal Science

 • Clasen, J.B., M. Kargo, W.F. Fikse, E. Strandberg, A. Wallenbeck, S. Østergaard and L. Rydhmer. 2021. Genetic consequences of terminal crossbreeding, genomic test, sexed semen, and beef semen in dairy herds. J. Dairy Sci. 104:8062-8075

 • Ask-Gullstrand, P., E. Strandberg, R. Båge, J.M. Christensen, B. Berglund. 2021. Genetic parameters for reproductive losses estimated from in-line milk progesterone profiles in Swedish dairy cattle. J. Dairy Sci. 104:3231-3239

 • Manzi, M., L. Rydhmer, M. Ntawubizi, C. Hirwa, C. Karege, and E. Strandberg. 2020. Milk production and lactation length of Ankole cattle and Ankole crossbreds in Rwanda. Tropical Animal Health and Production https://doi.org/10.1007/s11250-020-02311-9

 • Bengtsson, C., Stålhammar, H., Strandberg, E., Eriksson, S., Fikse, W.F., 2020. Association of genomically enhanced and parent average breeding values with cow performance in Nordic dairy cattle. Journal of Dairy Science 103, 6383–6391.

 • Clasen, J.B., Fikse, W.F., Kargo, M., Rydhmer, L., Strandberg, E. and Østergaard, S. 2020. Economic consequences of dairy crossbreeding in conventional and organic herds in Sweden. J. Dairy Sci. 103:514-528

Publikationslista: