CV-sida

Erling Strandberg

Erling Strandberg
Professor i husdjursgenetik

Presentation

Min forskning är för närvarande mest inriktad på den genetiska bakgrunden till beteende hos hund, avel på mjölkkor samt en del forskning med inriktning mot u-länder.

Undervisning

Jag undervisar i kurserna Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd, samt Avel 1 och Avel 2. 

Forskning

Min forskning har mycket handlat om skattning av genetisk variation för olika typer av egenskaper (fruktsamhet, hälsa, beteende, modersegenskaper, livslängd, prestation och produktion) i olika djurslag (mest mjölkkor, hästar och hundar). Jag har flera samarbetsprojekt med t ex VikingGenetics och Växa (rörande mjölkkor) och Svenska Kennelklubben.

Bakgrund

 • Professor i husdjursgenetik, SLU, 2003
 • Docent i husdjursförädling, SLU, 1997
 • Agronomie doktor i husdjursförädling, SLU,1991
 • Master of science (Dairy Science), Univ of Wisconsin-Madison, 1983
 • Husdjursagronom, SLU, 1982

Handledning

Just nu arbetar jag med följande doktorandprojekt

 • Användning av genotypning av kor för att förbättra genetiskt framsteg, ekonomi och livsmedelsproduktion i Sverige (industridoktorand Christian Bengtsson, VikingGenetics)
 • Studier av dräktighetsförluster hos mjölkkor - Patricia Gullstrand
 • Individuellt anpassad laktationslängd för lönsam och hållbar mjölkproduktion - Anna Edvardsson Rasmussen, doktorand på HUV
 • Selektionsstrategier inom svenskt varmblod - Sandra Bonow
 • Avel för bättre travegenskaper hos kallblodstravare - Paulina Berglund

Nyligen avslutade doktorandprojekt

 • Korsning med mjölkkor: Nya avelsverktyg för uthållig mjölk- och köttproduktion - Julie Brastrup Clasen
 • Fenotypisk och genetisk karaktärisering av, bevarande- och avelsprogram för kreolboskap i Cochabamba och Tarija (Bolivia) - Gabriela Bottani
 • Jämförelse av egenskaper mellan inhemsk Ankole och dess korsningar i Rwanda - Maximillian Manzi
 • Internationella avelsprogram för bättre hälsa hos hund - Shizhi Wang
 • Hållbara avelsstrategier för idisslare i östra och södra Afrika – Emelie Zonabend König

Publikationer i urval

Hund

 • Strandberg, E. Linda Andersson, Ulf Emanuelson, Charlotte Reinhard Bjørnvad, Sara Ringmark, Åke Hedhammar, and Katja Höglund. 2023. Heritability and Genetic Trend of Body Weight in Dogs of Different Breeds in Sweden. J Anim Sci 101:skad173. doi: 10.1093/jas/skad173
 • Wang, S., Strandberg, E., Arvelius, P., Clements, D.N.,  Wiener, P. & Friedrich, J. 2021. Genome-wide association studies for canine hip dysplasia in single and multiple populations – implications and potential novel risk loci. BMC Genomics 22 (1), 1-12

Mjölkkor

 • Eriksson, S., A.M. Johansson and E. Strandberg. 2023. Changes in genomic inbreeding and diversity over half a century in Swedish Red and Swedish Holstein dairy cattle. J. Animal Breeding and Genetics 140(3):295-303.  doi: 10.1111/jbg.12758
 • Edvardsson-Rasmussen, A., Holtenius, K., Båge, R., Strandberg, E., Åkerlind, M. & Kronqvist, Cecilia, 2023. A randomized study on the effect of extended voluntary waiting period in primiparous dairy cows on milk yield during first and second lactation. J Dairy Sci 106(4):2510-2518. doi: 10.3168/jds.2022-22773
 • Edvardsson-Rasmussen, A., Båge, R., Holtenius, K., Strandberg, E., von Brömssen, C.,  Åkerlind, M. & Kronqvist, Cecilia, 2023. A randomized study on the effect of an extended voluntary waiting period in primiparous dairy cows on fertility, health and culling during first and second lactation. J. Dairy Sci. accepted
 • Bengtsson C, Stålhammar H, Thomasen JR, Fikse WF, Strandberg E, Eriksson S. Mating allocations in Holstein combining genomic information and linear programming optimization at the herd level. J Dairy Sci.106(5):3359-3375. doi: 10.3168/jds.2022-22926. 
 • Bengtsson, C., Stålhammar, H., Thomasen, J.R., Eriksson, S., Fikse, W.F., Strandberg, E. 2022. Mating allocations in Nordic Red Dairy Cattle using genomic information. J. Dairy Sci. 105 (2), 1281-1297
 • Bottani-Claros, G., Jonas, E. & Strandberg, E. 2022. Relevance of the production system for the sustainability of conservation and breeding programs for the Creole cattle in Pasorapa, Bolivia. Discover Sustainablity 3, 19 (2022). https://doi.org/10.1007/s43621-022-00085-8
 • Niyonzima, Y.B., D’Andre Hirwa, C., Strandberg, E., Manzi, M. Ntawubizi, M. and Rydhmer, L. 2021. The effect of high temperature and humidity on milk yield in Ankole and crossbred cows. Tropical Animal Health and Production 54:1-11
 • Tarekegn, G.M., J. Karlsson, C. Kronqvist, B. Berglund, K. Holtenius & E. Strandberg. 2021. Genetic parameters of forage dry matter intake and milk produced from forage in Swedish Red and Holstein dairy cows. J. Dairy Sci. 104:4424-4440
 • Tarekegn, E. Strandberg, S. Andonov, R. Båge, P. Gullstrand, E. Rius-Vilarrasa, J.M. Christensen, B. Berglund. 2021. Single-step genome-wide association study uncovers known and novel candidate genomic regions for endocrine and classical fertility traits in Swedish Red and Holstein dairy cows. Livestock Sci. 253, 10473
 • Ask-Gullstrand, P., E. Strandberg, R. Båge, J.M. Christensen, B. Berglund. 2021. Genetic parameters for reproductive losses estimated from in-line milk progesterone profiles in Swedish dairy cattle. J. Dairy Sci. 104:3231-3239

Publikationslista: