CV-sida

Eva-Lotta Blom

Eva-Lotta Blom
Min forskning fokuserar på undervattensbuller och hur detta påverkar de djur som lever under ytan. Jag försöker även ta fram innovativa lösningar för att skydda djur från buller men även för att skrämma iväg oönskade predatorer från känsliga områden och småskaligt fiske.

Presentation

Min forskning har främst fokuserat på fiskars kommunikation med akustiska signaler, vad dessa betyder och hur buller från bland annat båtar påverkar detta. Nu har vi skalat upp försöken från kontrollerade labförsök till att studera vild fisk i både sjö och hav. Genom att tagga fisk med akustiska sändare kan vi se hur fisk responderar till oljud, vi kan se hur fisken rör sig och vilken hastighet den simmar i. 
Vi försöker även hitta nya akustiska skrämsel-metoder att skydda småskaligt burfiske och område med känsliga populationer av exempelvis torsk mot sälangrepp. 

Jag hoppas kunna bidra med lösningar för att skydda fiskar och däggdjur i akvatisk miljö från buller och göra människor medvetna om hur våra marina invånare påverkas av våra aktiviteter. Bara för att du inte hör oljud under ytan betyder det inte att det inte finns.

Publikationer i urval

Sexual signalling and noise pollution in the sea -implications for courtship behaviour and reproductive success in two vocal species of gobies. Doctoral thesis 2017
 
Andersson, M., Svensson, O., Swartz, T., Manera, J. L., Bertram, M. G., & Blom, E. L. (2023). Increased noise levels cause behavioural and distributional changes in Atlantic cod and saithe in a large public aquarium—A case study. Aquaculture, Fish and Fisheries.
 
Blom, E. L., Wilson, J. R., Kvarnemo, C., Amorim, M. C. P., & Svensson, O. (2022). Male acoustic display in the sand goby–Essential cue in female choice, but unaffected by supplemental feeding. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 556, 151791.
 
Bose, A. P., McCallum, E. S., Avramović, M., Bertram, M. G., Blom, E. L., Cerveny, D., ... & Brodin, T. (2022). Pharmaceutical pollution disrupts the behavior and predator-prey interactions of two widespread aquatic insects. Iscience, 25(12), 105672.
 
Eva-Lotta Blom, Charlotta Kvarnemo, Isabelle Dekhla, Sofie Schold, Mathias H. Andersson, Ola Svenson and Marie Clara. P. Amorim: Continuous and intermittent noise has a negative impact on reproductive success in a marine fish with paternal care. 
 Nature, Scientific reports 9.1 (2019): 5494.
 
Eva-Lotta Blom, Isabel Muck, Katja Hubel, Ola Svensson.: Courtship sound and associated behaviours of two sympatric marine Gobiidae species – Pomatoschistus microps and Pomatoschistus minutus. Journal of Environmental Biology of Fishes, 99(12), 999-1007 DOI 10.1007/s10641-016-0551-5
                                                                                                        
Olsson, K. H., Johansson, S., Blom, E. L., Lindström, K., Svensson, O., Nilsson Sköld, H., & Kvarnemo, C. (2017). Dark eyes in female sand gobies indicate readiness to spawn. PLoS One, 12(6), e0177714.Fisheries.