CV-sida

Eva Sandberg

Eva Sandberg
Föreståndare för Centrum för naturvägledning - planerar och leder verksamheten. Ledamot i ledningsgruppen vid Institutionen för stad och land. Sammankallande i institutionens externa samverkansgrupp. Ledamot i NAMSA Naturhistoriska museers samarbetsorganisations styrelse. Deltar i forskningsprojektet PAKI - planering av kulturarvsinformation. Deltar i föreläsningar och undervisning. Redaktör/projektledare för flera CNV:s skrifter

Forskning

Planering av kulturarvsinformation (PAKI) i samarbete med avdelningen för miljökommunikation vid Insitutionen för stad och land.

Bakgrund

Utbildning: Biologisk geovetenskaplig linje, samt praktisk svenska och vetenskapskommunikation vid Stockholms univsersitet.
Tidigare anställningar: Svenska Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stiftelsen Skansen, Kungsholmens stadsdelförvaltning, Konsult, Tema-resor 

Publikationer i urval

För Centrum för naturvägledning, SLU:

Dialog för landskap, redaktion 2015
Besökarnas tankar - meningsskapande i naturum förstått genom listning av besökarnas tankar, en metodstudie, författare SLU 3/2014
Besökarnas röster – om utvärdering av naturvägledning, redaktion 2013
Skapa sammanhang – naturvägledning som lärande för hållbar utveckling, projektledare 2012
Naturvägledning i skolan – en handledning , projektledare 2012
Naturupplevelse och hälsa – forskningen visar vägen, författare 1 kap 2011
Att skriva om natur, projektledare 2010
Naturvägledning i Sverige, redaktion 2009
Tio tänker om naturvägledning, projektledare 2009
För Naturvårdsverket:

Kvalificerade utbildningar inom frilufsliv, (Naturvårdverket) författare 2015
Ring naturen ¬ Utvärdering av mobil naturvägledning i Tyresta nationalpark författare 2006

För Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljö- och planeringsavdelningen:

Så använder vi naturreservaten (R:23) 2004
Besökare i naturreservat (R:10) 2003
Utflyktsguide till 20 skyddade naturområden i Stockholms län, 2004 och 2005
Outings guide to 10 protected natural areas in Stockholm county, 2005
Utflyktsguide till 33 skyddade naturområden i Stockholms län, 2007
Redaktör och medförfattare

För Naturskyddsföreningen:

Upptäck naturen innanför tullarna, Möllersten 2006 Stockholms naturskyddsförening, redaktör och projektledare

Nyfiken grön - handbok för närnaturguider, 2006
Författare (två kap) samt redaktionsråd

För Naturskyddsföreningen och Centrum för biologisk mångfald:
Grönare städer - biomångfald och grönstruktur, Författare (del) samt redaktion  1999

 


Kontaktinformation
Föreståndare vid Institutionen för stad och land; Centrum för naturvägledning (CNV)
Telefon: 018-672447, 073-7304057
Arbetsbeskrivning: Naturvägledning - Nature interpretation Förståndare Centrum för naturvägledning
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala