CV-sida

Eva Sandberg

Eva Sandberg
Föreståndare Centrum för naturvägledning. Intresserad av kommunikation som bidrar till att människor utvecklar sin kunskap om och känsla för natur.

Presentation

Planerar och leder verksamheten vid Centrum för naturvägledning. Ledamot i ledningsgruppen Institutionen för stad och land, styrelsen för Interpret Europe Association och SGU:s nationella geoparkskommitté (IGGP, Unesco). 

Undervisning

Lärare på kursen Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning MX0137 och Naturvägledning för yrkesverksamma MX0106

Forskning

Projekten:  

Migrant Relations and Rural Environments: A neglected dimension of sustainable development med Avdelningen för landskapsutveckling från 2022 

Planering av kulturarvsinformation (PAKI) i samarbete med avdelningen för miljökommunikation vid Insitutionen för stad och land 2015-2017 

Bakgrund

Utbildning: Certified Interpretive Guide och Certified Interpretive Trainer, Interpret Europe Association, Universitetspedagogisk grundkurs SLU, Biologisk geovetenskaplig linje, Praktisk svenska och Vetenskapskommunikation vid Stockholms universitet. Engelska, University of Sussex

Tidigare anställningar: Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stiftelsen Skansen, Stockholms stad, Konsult, Tema-resor 

Publikationer i urval

Naturvägledning i Sverige 2022 - nuläge och framtidsperspektiv  Berg, T. Bengtson, P. Sandberg, E. 2022 Rapport SLU Centrum för naturvägledning

Planera för upplevelser av natur och kulturarv Biodiverse 1:2020 Artikel författare

Naturvägledning i Norden - en bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
2019 redaktör och författare 
Sandberg, E., Rohde, T., Nykänen, R., Cserhalmi, N., Lohne, B. H., Danielsen, L. S., … Aroluoma, M. (2019). Naturvägledning i Norden : En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa. Copenhagen: Nordisk Ministerråd. https://doi.org/10.6027/Nord2019-021

Naturvägledning som verktyg för naturvård, Biodiverse 4:2018 Artikel författare

Praktisk intepretation - för vägledare i natur och kulturarv, Ludwig, översättning till svenska av CNV, redaktion 2018.

Interpretation - kommunikation som gör skillnad. Handbok för vägledare i natur och kulturarv, Ham i översättning till svenska av CNV 2018, redaktör.

Nature-based integration: Nordic experiences and examples, Red Pitkänen 2017, författare

Metodhandledning. Tankelistning i naturum. 2017 redaktion och författare

Den reflekterande naturvägledaren, Biodiverse 1:2017 Artikel författare

Platsens berättelser, handledning för interpretationsplanering RAÄ 2017 författare

Dialog för landskap, Thiel redaktion 2015 /engelska 2017 redaktion

Besökarnas tankar - meningsskapande i naturum förstått genom listning av besökarnas tankar, en metodstudie, författare SLU 3/2014

Besökarnas röster – om utvärdering av naturvägledning, redaktion 2013

Skapa sammanhang – naturvägledning som lärande för hållbar utveckling, projektledare 2012

Naturvägledning i skolan – en handledning , projektledare 2012

Naturupplevelse och hälsa – forskningen visar vägen, författare 1 kap 2011

Att skriva om natur, Öberg, projektledare 2010

Naturvägledning i Sverige, redaktion 2009

Tio tänker om naturvägledning, projektledare 2009

För Naturvårdsverket:

Kvalificerade utbildningar inom frilufsliv, Naturvårdverket, författare 2015

Ring naturen - Utvärdering av mobil naturvägledning i Tyresta nationalpark författare 2006

För Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljö- och planeringsavdelningen:

Så använder vi naturreservaten (R:23) 2004
Besökare i naturreservat (R:10) 2003
Utflyktsguide till 20 skyddade naturområden i Stockholms län, 2004 och 2005
Outings guide to 10 protected natural areas in Stockholm county, 2005
Utflyktsguide till 33 skyddade naturområden i Stockholms län, 2007
Redaktör och medförfattare

För Naturskyddsföreningen:

Upptäck naturen innanför tullarna, Möllersten 2006 Stockholms naturskyddsförening, redaktör och projektledare

Nyfiken grön - handbok för närnaturguider, Thiel 2006
Författare (två kap) samt redaktionsråd

För Naturskyddsföreningen och Centrum för biologisk mångfald:
Grönare städer - biomångfald och grönstruktur, 1999 Författare (kapitel) samt redaktion 

 


Kontaktinformation

Föreståndare vid Institutionen för stad och land; Centrum för naturvägledning (CNV)
Telefon: +4618672447, +46737304057
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala