CV-sida

Eva Sandberg

Eva Sandberg
Föreståndare Centrum för naturvägledning. Intresserad av kommunikation som bidrar till att människor utvecklar sin kunskap om och känsla för natur.

Presentation

Planerar och leder verksamheten vid Centrum för naturvägledning. Ledamot i ledningsgruppen Institutionen för stad och land. Representant för NJ-fakulteten i styrgruppen för Framtidsplattformen djur, natur och hälsa. Redaktör/projektledare för nordisk samproduktion av handbok i naturvägledning.

Undervisning

Kursansvarig för kursen Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning MX0137, deltar i kursen Naturvägledning för yrkesverksamma MX0106

Forskning

Deltog 2015-2017 i projektet planering av kulturarvsinformation (PAKI) i samarbete med avdelningen för miljökommunikation vid Insitutionen för stad och land.

Bakgrund

Utbildning: Biologisk geovetenskaplig linje, samt praktisk svenska och vetenskapskommunikation vid Stockholms univsersitet.
Tidigare anställningar: Svenska Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stiftelsen Skansen, Kungsholmens stadsdelförvaltning, Konsult, Tema-resor 

Publikationer i urval

För Centrum för naturvägledning, SLU:

Naturvägledning som verktyg för naturvård, Biodiverse 4:2018 Artikel författare
Praktisk intepretation - för vägledare i natur och kulturarv, Ludwig, översättning till svenska av CNV, redaktion 2018.
Interpretation - kommunikation som gör skillnad. Handbok för vägledare i natur och kulturarv, Ham i översättning till svenska av CNV 2018, redaktör.
Nature-based integration: Nordic experiences and examples, Red Pitkänen 2017, författare
Metodhandledning. Tankelistning i naturum. 2017 redaktion och författare
Den reflekterande naturvägledaren, Biodiverse 1:2017 Artikel författare
Platsens berättelser, handledning för interpretationsplanering RAÄ 2017 författare
Dialog för landskap, Thiel redaktion 2015 /engelska 2017 redaktion
Besökarnas tankar - meningsskapande i naturum förstått genom listning av besökarnas tankar, en metodstudie, författare SLU 3/2014
Besökarnas röster – om utvärdering av naturvägledning, redaktion 2013
Skapa sammanhang – naturvägledning som lärande för hållbar utveckling, projektledare 2012
Naturvägledning i skolan – en handledning , projektledare 2012
Naturupplevelse och hälsa – forskningen visar vägen, författare 1 kap 2011
Att skriva om natur, projektledare 2010
Naturvägledning i Sverige, redaktion 2009
Tio tänker om naturvägledning, projektledare 2009

För Naturvårdsverket:

Kvalificerade utbildningar inom frilufsliv, (Naturvårdverket) författare 2015
Ring naturen ¬ Utvärdering av mobil naturvägledning i Tyresta nationalpark författare 2006

För Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljö- och planeringsavdelningen:

Så använder vi naturreservaten (R:23) 2004
Besökare i naturreservat (R:10) 2003
Utflyktsguide till 20 skyddade naturområden i Stockholms län, 2004 och 2005
Outings guide to 10 protected natural areas in Stockholm county, 2005
Utflyktsguide till 33 skyddade naturområden i Stockholms län, 2007
Redaktör och medförfattare

För Naturskyddsföreningen:

Upptäck naturen innanför tullarna, Möllersten 2006 Stockholms naturskyddsförening, redaktör och projektledare

Nyfiken grön - handbok för närnaturguider, 2006
Författare (två kap) samt redaktionsråd

För Naturskyddsföreningen och Centrum för biologisk mångfald:
Grönare städer - biomångfald och grönstruktur, Författare (del) samt redaktion  1999

 


Kontaktinformation
Föreståndare vid Institutionen för stad och land; Centrum för naturvägledning (CNV)
Telefon: 018-672447, 073-7304057
Arbetsbeskrivning: Naturvägledning - Nature interpretation Förståndare Centrum för naturvägledning
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala