CV-sida

Evgenij Telezhenko

Evgenij Telezhenko
Forskare vid enheten för djurmiljö och byggnadsfunktion, Inst. för Biosystem och Teknologi

Undervisning

Jag undervisar om olika golv för lantbruketsdjur på kursen Animalieproduktion I och om husdjursavel på kursen Animalieproduktion III på Lantmästareprogrammet.

Forskning

Systemlösningar för olika golvsystem med avseende på djurvälfärd, beteende, hälsa (särskilt klövhälsa) och arbetsmiljö.

Aktuella forskningsprojekt:

Bakgrund

  • Agr Dr i Husdjursvetenskap, SLU
  • Agr Lic i Husdjurshygien, SLU
  • Husdjursagronom

Publikationer i urval

Telezhenko E, Magnusson M, Bergsten C. 2017. Gait of dairy cows on floors with different slipperiness. Journal of Dairy Science 100, 6494-6503.

Telezhenko, E. von Keyserlingk, M. A. G., Talebi, A., Weary, D. M. 2012. Effect of pen size, group size, and stocking density on activity in freestall-housed dairy cows. Journal of Dairy Science, 95(6):3064-3069.

Telezhenko, E. 2009. Measurements of spatial gait parameters from footprints of dairy cows. Animal, 3, 1746-1753.

Telezhenko, E., Bergsten, C., Magnusson, M., Ventorp, M., Nilsson, C. 2008. Effect of different flooring systems on weight and pressure distribution on claws of dairy cows. Journal of Dairy Science, 91, 1874-1884.

Telezhenko, E., Bergsten, C. 2005. Influence of floor type on the locomotion of dairy cows.  Applied Animal Behaviour Science, 93, 183-197.


Publikationslista: