CV-sida

Fanny Möckel

Fanny Möckel

Presentation

Jag jobbar som kurs- och forskningsassistent på Institutionen för stad och land på avdelnignen för miljökommunikation sedan 2020. Jag avslutade min masteruppsats 2020 i matserprogrammet Miljökommunikation på SLU med titeln The crucial role of the facilitator: analysing dentiy construction and dilemmas. Mina intressen omfattar deliberativ demokrati, deltagande och facilitation. Jag är också intresserad av konstnärliga processer i relation till miljökommunikation. 

Bakgrund

MSc. (2020) Miljökommunikation, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige 

BSc. (2018) Geografi, Universitetet i Leipzig, Tyskland


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala