CV-sida

Fatima El Khosht

Fatima El Khosht
Doktorand inom agrara växtodlingssystem. I mitt doktorandprojekt undersöker jag bland annat hur vall i växtföljden påverkar markkol och avkastning av grödor i växtföljden. Jag tittar även på betydelsen av inbladning av baljväxter i vallen i jämförelse med gräsvall.

Presentation

Jag är utbildad agronom med mark-växt inriktning. Tidigare har jag arbetat som forskningsassistent på institutionen för mark och miljö och institutionen för växtproduktionsekologi. Efter det jag har jag vidareutbildat mig till ämneslärare i biologi och naturkunskap och jobbat som lärare i några år.

Sedan hösten 2021 är jag tillbaka på SLU och institutionen för växtproduktionsekologi. I juni 2022 påbörjade jag min doktorandtjänst i forskningsgruppen agrara odlingssystem med Ingrid Öborn som huvudhandledare och Sigrun Dahlin, Göran Bergkvist och Christine Watson som biträdande handledare.

I doktorandprojektet undersöker jag bland annat vallens betydelse i växtföljden för markens kol- och kvävehalt samt avkastning av ettåriga grödor i växtföljden. För denna del av doktorandprojektet används ett av SLU:s lånliggande försök där tre sexåriga växtföljder jämförs, två med två år av vall (en gräsvall och en blandvall med baljväxter och gräs,) och en växtföljd med endast ettåriga grödor under fyra olika kvävegödslingsnivåer. Försöket startades på 1960-talet och är beläget på tre platser i Sverige, Uppland, Gotland och Västra Götaland.

Undervisning

Jag medverkar en del i undervisning av agronomstudenter med exempelvis handledning av arbeten och växtutställningar.

Forskning

En del av mitt doktorandarbete är inom projektet Mistra Food Futures som är ett samarbete mellan SLU, Rise, Stockholm Resilience Centre och Stockholms universitet. Mer om projektet kan läsas på hemsidan för Mistra Food Futures. Vid sidan om min doktorandtjänst är jag även försökansvarig för odlingssystemsgruppens fyra långliggande försök.

Bakgrund

Agronomexamen från Sveriges lantbruksuniversitet 2011

Ämneslärarexamen från Uppsala universitet 2017

Publikationer i urval

- Nilsson, J., El Khosht, F.F., Bergkvist, G., Öborn I., Tidåker, P. (In press). Vall i växtföljd för minskad klimatpåverkan – Avkastning och klimatpåverkan i långliggande fältförsök. Mistra-Rapport. 

- El Khosht F. F., Watson C., Forkman J., Nilsson J., Bergkvist, G., Tidåker P., Öborn I. (in progress). Long-term effects of grass or grass-legume leys in crop rotations on crop yield and soil carbon. 

- El Khosht F. F., Watson C., Nilsson J., Bergkvist, G., Tidåker P., Öborn I. (2022). Konferens-abstract till European Society for Agronomy 

- El Khosht F. F., Nilsson J., Bergkvist, G., Öborn I. (2022). Konferens-abstract till Vallkonferens 7-8 februari 2023. 

- El Khosht, F.F. (2010). Species diversity and geographical distribution of Fusarium species on winter wheat in two regions in Sweden. Master thesis. 


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: 018-672354
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala