CV-sida

Frank Menger

Frank Menger
Jag arbetar som miljökemist vid institutionen för vatten och miljö och analyserar mikroföroreningar i rå vatten med UPLC-HRMS.

Bakgrund

Statsexamen i matkemi