CV-sida

Frank Menger

Frank Menger
Jag är en ny doktorand som arbetar som miljö kemist vid Institutionen för vatten och miljö. Jag analyserar mikropullutanter i rå dricksvatten via UPLC-HRMS.

Bakgrund

Statsexamen i matkemi


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala