CV-sida

Frank Menger

Frank Menger
Jag är en doktorand som arbetar som miljö kemist vid Institutionen för vatten och miljö. Jag analyserar mikropullutanter i rå dricksvatten via UPLC-HRMS.

Bakgrund

Statsexamen i matkemi