CV-sida

Fredrik Lidman

Fredrik Lidman
Naturen är full av grundämnen och alla har de en historia att berätta. Genom att studera och jämföra hur ämnen med olika biogeokemiska egenskaper och källor beter sig kan vi inte bara lära oss mer om dessa ämnen utan om också hur naturen som helhet fungerar.

Undervisning

Man kan träffa på mig framför om man läser kurser som handlar om markkemi, vattenkemi eller kemi i största allmänhet. 

Forskning

Min forskning handlar framför allt om hur olika ämnen rör sig i skogar, myrar, bäckar och sjöar i vad vi kallar det boreala landskapet. Det handlar om att beskriva hur flöden och fastläggning av olika ämnen ser ut och att förklara vilka processer som ligger bakom detta. Ett viktigt verktyg är därför att titta på många olika ämnen med olika källor och olika biogeokemiska egenskaper (och gärna också deras radioaktiva eller stabila isotoper) för att kunna urskilja generella mönster i landskapet.

Bakgrund

Jag är civililngenjör i miljö- och vattenteknik (Uppsala universitet) och teknologie doktor i naturgeografi (Umeå  universitet). Min avhandling handlade om hur uran, torium och andra metaller rör sig i skogar, bäckar och våtmarker i det boreala landskapet.

Publikationer i urval


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46907868252, +46702796422
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå

Publikationslista: