CV-sida

Fredrik Lidman

Fredrik Lidman

Bakgrund

Jag är civililngenjör i miljö- och vattenteknik (Uppsala universitet) och teknologie doktor i naturgeografi (Umeå  universitet). Min avhandling handlade om hur uran, torium och andra metaller rör sig i skogar, bäckar och våtmarker i det boreala landskapet.


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi
Telefon: +46-90-786 8252, +46-070-279 6422
Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå