CV-sida

Fredrik Reslow

Fredrik Reslow
I work in the Potato Breeding program at SLU as a research technician. The aim with the program is to breed for fresh potato varieties, suitable for the Scandinavian agriculture, with focus on late blight tolerance and yield.

Kontaktinformation

Forskningsassistent vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640415342
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp