CV-sida

Fredrik Reslow

Fredrik Reslow
Jag jobbar som praktisk förädlare i SLUs potatisförädlingsprogram. Målet är att ta fram sorter med hög resistens mot bladmögel, anpassade för det fennoskandiska klimatet.

Kontaktinformation

Forskningsassistent vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640415342
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp