CV-sida

Fredrik Schlyter

Fredrik Schlyter
Jag är främst intresserad av hur insekter kan hitta sina värdväxter genom postiva (attraherande) dofter från värdväxten och negativa dofter från icke-värdväxter. Tillämpad forskning inom skogsbruket med barkborrehundar mm i sambarbete med Sydsvensk skogvetenskap, Alnarp.

Undervisning

Ekologi (Hortonomer), Kemisk ekologi (Master), Statistik (PhD)

Forskning

Publikationer i urval


Kontaktinformation

Professor emeritus vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640415303
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp