CV-sida

Frida Andreasson

Frida Andreasson
Program director – Landscape engineering, Course coordinator – Bachelor thesis, Teaching – Soil science, Local conditions and Plant ecology, Research – in general nutrient and carbon dynamics in plant-soil systems in particular fine root dynamics in forests and urban systems

Undervisning

Jag är kursansvaring för examens- och kandidatarbeten för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer med design inriktning.

Utöver kursansvar undervisar jag i marklära, ståndortslära och växtekologi.

Forskning

Mina främsta forskningsintressen är omsättning och förvarring av kol och näringsämnen i mark. Framförallt har jag studerat hur rötter bidrar till dessa processer i skogsmark och numera i urbana miljöer.

Samverkan

Jag har ett förtroendeuppdrag som programstudierektor för landskapsingenjörsprogrammet. Det innebär ett ansvar för kvalitet och progression inom programmet.

Bakgrund

Jag har en masterexamen (2002) i skogsvetenskap med marklära inriktning från SLU och är därefter disputerad (2007) i växtekologi från Lunds universitet med avhandlingen, Nutrient and Organic Matter Dynaics in Beech Forest Floors in Relation to the Presence of Ground Flora. Efter min disputation har jag arbetat på INRA, Bordeaux, med omsättning och konkurrens av finrötter hos fältskikt och tall på franska sydvästkusten. Det arbetet följdes av ett JSPS stipendium till Kyoto University, Japan och ett arbete med omsättning och aktivitet av mykorrhiza i japanska ekskogar. 

Nu sedan 2013 arbetar jag på institutionen och har framförallt arbetat inom ett Vinnova projekt rörande klimatsmarta lösningar för grå, grön och blå infrastruktur i städer. Inom projektet har jag arbetat med trädinventering och tillviss del rotstudier.

Publikationer i urval

Andreasson F, Bergkvist B, Bååth E (2009) Bioavailability of DOC in leachates, soil matrix solutions and soil water extracts from beech forest floors. Soil Biology & Biochemistry 41, 1652–1658.

Andreasson F, Balsberg Påhlsson A-M, Bergkvist B (2012) Differences in soil organic matter, extractable nutrients and acidity in European beech (Fagus sylvatica L.) forest soils in relation to the presence of ground flora. Journal of Forest Research, 17, 4, 333-342.

Maya Gonzalez, Laurent Augusto, Anne Gallet-Budynek, Jianming Xue, Nathalie Yauschew-Raguenes, Dominique Guyon, Pierre Trichet, Florian Delerue, Sylvie Niollet, Frida Andreasson, David L. Achat, Mark R. Bakker (2013) Contribution of understory species to total ecosystem aboveground and belowground biomass in temperate Pinus pinaster Ait. Forests. Forest Ecology and Management 289, 38-47.

Mark R. Bakker, F. Delerue, F. Andreasson ,Jerome Ngao, Masako Dannoura,Bernd Zeller, Daniel Epron (2015) Hyphal growth in ingrowth mesh bags in Fagus sylvatica, Quercus petraea and Pinus pinaster stands in France. European Journal of Soil Biology 70, 111-117.

Frida Andreasson, Maya Gonzalez, Laurent Augusto, Mark R. Bakker (2016) Comparison of ingrowth cores and ingrowth meshes in root
studies: 3 years of data on Pinus pinaster and its understory. Trees, 30, 2, 555–570


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415248
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp