CV-sida

Frida Lundmark Hedman

Frida Lundmark Hedman

Presentation

Foto på Frida Lundmark Hedman, SLU, med kor i bakgrunden.Jag heter Frida Lundmark Hedman och är adjunkt i djurskydd på avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa (Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) på SLU i Skara. Sedan hösten 2016 är jag filosofie doktor i husdjursvetenskap. Mitt doktorandprojekt handlade om olika regelverk och bakomliggande värderingar som styr och påverkar djurskyddet och djurskyddskontrollen. Ett tvärvetenskapligt projekt som inrymde ämnen såsom djurskydd, djurvälfärd, etik och juridik. Jag har nu efter min disputation fortsatt på detta forskningsspår och från 2018 driver jag m.fl. ett forskningsprojekt som handlar om förväntningar och upplevelser kring olika djurskyddskontroller (Forskning kring djurskyddslagstiftning och privata regelverk). Jag hjälper även andra forskare i Sverige, såväl som andra länder med forskning och analyser kring djurskyddsregelverk. Jag har även deltagit i ett etologiskt forskningsprojekt som handlade om hur katter påverkas av att hållas i grupp tillsammans med andra katter.

Inom min adjunktstjänst jobbar jag även en del med utbildning inom etologi och djurskyddsprogrammet, men deltar även i övrig djurskyddsundervisning på såväl kandidat- som mastersprogram.

Publikationer i urval

 • Lundmark Hedman, F.; Berg, C.; Stéen, M. 2021. Thirty Years of Changes and the Current State of Swedish Animal Welfare Legislation. Animals, 11, 2901. https://doi.org/10.3390/ani11102901.
 • Lundmark Hedman, F., Veggeland, F., Vågsholm, I. & Berg, C. 2021. Managing Animal Welfare in Food Governance in Norway and Sweden: Challenges in Implementation and Coordination. Animals, 11, 1899. https://doi.org/10.3390/ani11071899
 • Lundmark Hedman, F., Berg, C. & Stéen, M.,2021. Whose interest matters when regulating animal welfare? A Swedish case study. In: Justice and food security in a changing climate. Hanna Schübel and Ivo Wallimann-Helmer (eds.). DOI 10.3920/978-90-8686-915-2_43. Wageningen Academic Publishers. The Netherlands.
 • Berg, C. & Lundmark Hedman, F. 2020. Compliance with animal welfare regulations: drivers and consequences. CAB Reviews, 15(025), 1-10. doi: 10/1079/PAVSNNR202015025.
 • Lundmark Hedman, F. 2020. En analys av regleringen av djurskyddsområdet från 1988 och fram till idag - Förändringar och konsekvenser för djurens välfärd. Slutrapport. SCAW & SLU, 81 sidor.
 • Lundmark Hedman, F., Hultgren, J, Röcklinsberg, H., Wahlberg, B. & Berg, C. 2018. Non-Compliance and Follow-Up in Swedish Official and Private Animal Welfare Control of Dairy Cows. Animals, 8(5), 72; https://doi.org/10.3390/ani8050072.
 • Lundmark, F., Berg, C. & Röcklinsberg, H. 2018. Private Animal Welfare Standards – Opportunities and Risks. Animals, 8 (4). doi:10.3390/ani8010004.
 • Lundmark, F. 2016. Mind the Gaps! From Intentions to Practice in Animal Welfare Legislation and Private Standards. Doctoral thesis, 2016:95. Swedish University of Agricultural Sciences, Skara.
 • Lundmark, F., Röcklinsberg, H., Wahlberg, B. & Berg, C. 2016. Content and structure of Swedish animal welfare legislation and private standards for dairy cattle. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science. 66(1), 35-42.
 • Loberg, J.M. & Lundmark, F. 2016. The effect of space on behaviour in large groups of domestic cats kept indoors. Applied Animal Behaviour Science. 182, 23-29.
 • Lundmark, F., Berg, C., Wahlberg, B. & Röcklinsberg, H. 2015. 'One animal is no animal' – consequences of measuring animal welfare at herd level. In: Know your food – Food ethics and innovation. Dumitras, D.E., Jitea, I.M. & Aerts, S. (eds.). pp. 31-35. Wageningen Academic Publishers. The Netherlands.
 • Lundmark, F., Röcklinsberg, H., Wahlberg, B. & Berg, C. 2015. Vad sätter djurskyddsnivån – regeln eller kontrollen? Svensk Veterinärtidning, 2.
 • Lundmark, F., Berg, C., Schmid, O., Behdadi, D. & Röcklinsberg, H. 2014. Intentions and Values in Animal Welfare Legislation and Standards. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 27(6), 991-1017.
 • Lundmark, F., Berg, C. & Röcklinsberg, H. 2014. Regelverk för djurskydd – vad vill man uppnå? Svensk Veterinärtidning, 14.
 • Lundmark, F., Berg, C. & Röcklinsberg, H. 2013. 'Unnecessary suffering' as a concept in animal welfare legislation and standards. In: The ethics of consumption – the citizen, the market and the law. Röcklinsberg, H. & Sandin, P (eds.). pp. 114-119. Wageningen Academic Publishers. The Netherlands.

 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
Telefon: +4651167212
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara