CV-sida

Frida Lundmark

Frida Lundmark

Presentation

Frida LundmarkJag heter Frida Lundmark och är adjunkt i djurskydd på avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa (Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) på SLU i Skara. Inom min adjunktstjänst jobbar jag med utbildning inom etologi och djurskyddsprogrammet, men jag deltar även i övrig djurskyddsundervisning på såväl kandidat- som masterprogram.

Sedan hösten 2016 är jag även filosofie doktor i husdjursvetenskap. Mitt doktorandprojekt handlade om olika regelverk och bakomliggande värderingar som styr och påverkar djurskyddet och djurskyddskontrollen. Ett tvärvetenskapligt projekt som inrymde ämnen såsom djurskydd, djurvälfärd, etik och juridik. Jag har även deltagit i ett etologiskt forskningsprojekt som handlade om hur katter påverkas av att hållas i grupp tillsammans med andra katter.

Min bakgrund är att jag är djurskyddsinspektör och har läst Miljö- och hälsoskyddsprogrammet i Umeå. Jag arbetade som inspektör i några år innan jag fick jobb som handläggare på Djurskyddsmyndigheten, och senare Jordbruksverket.

Publikationer i urval

  • Lundmark, F. 2016. Mind the Gaps! From Intentions to Practice in Animal Welfare Legislation and Private Standards. Doctoral thesis, 2016:95. Swedish University of Agricultural Sciences, Skara.
  • Lundmark, F., Röcklinsberg, H., Wahlberg, B. & Berg, C. 2016. Content and structure of Swedish animal welfare legislation and private standards for dairy cattle. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science. 66(1), 35-42.
  • Loberg, J.M. & Lundmark, F. 2016. The effect of space on behaviour in large groups of domestic cats kept indoors. Applied Animal Behaviour Science. 182, 23-29.
  • Lundmark, F., Berg, C., Wahlberg, B. & Röcklinsberg, H. 2015. 'One animal is no animal' – consequences of measuring animal welfare at herd level. In: Know your food – Food ethics and innovation. Dumitras, D.E., Jitea, I.M. & Aerts, S. (eds.). pp. 31-35. Wageningen Academic Publishers. The Netherlands.
  • Lundmark, F., Röcklinsberg, H., Wahlberg, B. & Berg, C. 2015. Vad sätter djurskyddsnivån – regeln eller kontrollen? Svensk Veterinärtidning, 2.
  • Lundmark, F., Berg, C., Schmid, O., Behdadi, D. & Röcklinsberg, H. 2014. Intentions and Values in Animal Welfare Legislation and Standards. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 27(6), 991-1017.
  • Lundmark, F., Berg, C. & Röcklinsberg, H. 2014. Regelverk för djurskydd – vad vill man uppnå? Svensk Veterinärtidning, 14.
  • Lundmark, F., Berg, C. & Röcklinsberg, H. 2013. 'Unnecessary suffering' as a concept in animal welfare legislation and standards. In: The ethics of consumption – the citizen, the market and the law. Röcklinsberg, H. & Sandin, P (eds.). pp. 114-119. Wageningen Academic Publishers. The Netherlands.

Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
Telefon: 0511-67212
Postadress:
Inst för husdjurens miljö och hälsa, Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara