CV-sida

Göran Ågren

Göran Ågren
Göran Ågren, professor emeritus i ekosystemekologi Han arbetar med omsättning av kol och kväve i terrestra ekosystem, matematiska modeller, teorier, teoretisk ekologi, ekosystemekologi

Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för ekosystemekologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala

Publikationslista: