CV-sida

Göran Hallsby

Göran Hallsby
Lektor i skogsskötsel med inriktning mot tillämpade skogsföryngringsfrågor. Speciellt markbehandling, artificiell föryngring och beståndsegenskaper för olika nyttor. Jobbar även med undervisning och pedagogisk utveckling för jägmästarprogrammets grundläggande och avancerade kurser.

Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsodling
Telefon: +46-90-786 8470
Arbetsbeskrivning: Forskare och lärare i skogsföryngring med särskild inriktning mot artificiell föryngring (markbehandling, plantering mm). I boreal skog fokus på målstyrd och kostnadseffektiv skogsföryngring. I tropisk regnskog (genom projekt på Borneo och i Brasilien) fokus på rehabilitering av degenererad naturskog och hållbara skogsskötselsystem. Information, uppdragsutbildning, kursutveckling.
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå