CV-sida

Göran Hallsby

Göran Hallsby
Lektor i skogsskötsel med inriktning mot tillämpade skogsföryngringsfrågor. Speciellt markbehandling, artificiell föryngring och beståndsegenskaper för olika nyttor. Jobbar även med undervisning och pedagogisk utveckling för jägmästarprogrammets grundläggande och avancerade kurser.

Kontaktinformation

Universitetslektor, adjungerad vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46907868470
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå