CV-sida

Gudmund Peter Vollbrecht

Gudmund Peter Vollbrecht
Jag är jägmästare, skoglig doktor och docent i skogshushållning. Efter att ha arbetat mer än 20 år i näringslivet inom IKEA och Skogssällskapet är jag sedan 2021 tillbaks på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap där jag disputearde 1994. Jag arbetar främst med samverkansfrågor och deltar i ledning och uppbyggnad av forskningsprogram.