CV-sida

Guillermo Aguilera Nuñez

Guillermo Aguilera Nuñez
Läs mer om Guillermo på den engelska sidan.

Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för landskapsekologi
Telefon: +46702671640
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala