CV-sida

Guillermo Aguilera Nuñez

Guillermo Aguilera Nuñez
Läs mer om Guillermo på den engelska sidan.

Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för ekologi; Enheten för lantbruksentomologi
Telefon: 018-672526
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala