CV-sida

Gun Bernes

Gun Bernes.jpg
Min forskning har tidigare fokuserat mest på får, men numera arbetar jag även med olika projekt rörande mjölkkor. Projekten är inriktade på utfodring, skötsel och byggnader. Utöver forskningen har jag en del undervisning och administrativa uppdrag.

Presentation

Jag arbetar som försöksledare vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Förutom forskning och undervisning är jag även

- Sekreterare i Samverkanskommittén för VH-fakulteten

- Sekreterare i Kommittén för lantbrukets livsmedelsproducerande djur

- Redaktör för institutionens faktablad

- Redaktör för VH-fakultetens nyhetsbrev Forskningsnytt - produktionsdjur

- Med i redaktionskommittén för Svenska Vallbrev

- Biträdande föreståndare i försöksdjursfrågor vid institutionen

- Svensk representant i InterNorden (nätverk för intressenter inom får och get i Norden)

Undervisning

Jag är kursledare för kursen Husdjursproduktion – får, get, ren inom husdjursagronomprogrammet. Jag handleder även en del examensarbeten, framför allt inriktade på får.

 

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde har varit små idisslare, inkluderande utfodring, byggnader, bete mm. Ett projekt som håller på att avslutas rör växtnäringsinnehåll i djupströgödsel från får.

Andra forskningsområden som jag nu är engagerad i är kedjan gård/foder – mjölk – ost samt användningen av sensorer i animalieproduktionen.

Bakgrund

Jag tog examen som husdjursagronom (MSc) 1982. Sedan 1983 har jag varit knuten till institutionen i olika roller.


Kontaktinformation
Försöksledare vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV); Enheten för husdjursskötsel
Telefon: 090-7868744
Postadress:
Inst för NJV, husdjursskötsel,
90183 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: