CV-sida

Gun Bernes

Gun Bernes
Min forskning har tidigare fokuserat mest på får, men numera arbetar jag även med olika projekt rörande mjölkkor. Projekten är i huvudsak inriktade på utfodring, skötsel och byggnader. Utöver forskningen har jag en del undervisning och administrativa uppdrag.

Presentation

Jag arbetar som försöksledare vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Förutom forskning och undervisning är jag även

- Sekreterare i Samverkanskommittén för VH-fakulteten

- Sekreterare i Kommittén för lantbrukets livsmedelsproducerande djur

- Redaktör för institutionens faktablad

- Redaktör för VH-fakultetens nyhetsbrev Forskningsnytt - Produktionsdjur

- Med i redaktionskommittén för Svenska Vallbrev

- Biträdande föreståndare i försöksdjursfrågor vid institutionen

- Svensk representant i InterNorden (nätverk för intressenter inom får och get i Norden)

Undervisning

Jag ansvarar för fåravsnittet på kursen Animalieproduktion - idisslare inom husdjursagronomprogrammet och har också en del annan undervisning inriktad på får. Jag handleder även en del examensarbeten, framför allt rörande får.

 

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde har varit små idisslare, inkluderande utfodring, byggnader, bete mm. Andra områden som jag nu är engagerad i är kedjan gård/foder – mjölk – ost samt smakfel i mjölk. Ett nyligen påbörjat projekt rör bete till mjölkkor under nordliga förhållanden. Dessutom deltar jag i ett europeiskt projekt rörande ekologisk husdjursproduktion med flera djurslag.

Bakgrund

Jag tog examen som husdjursagronom (MSc) 1982. Sedan 1983 har jag varit knuten till institutionen i olika roller.


Kontaktinformation

Försöksledare vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, gem; Enheten för husdjursskötsel
Telefon: +46907868744
Postadress:
Inst för NJV, husdjursskötsel,
90183 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: