CV-sida

Gun Bernes

Gun Bernes
Min forskning har tidigare fokuserat mest på får, men numera arbetar jag även med olika projekt rörande mjölkkor. Projekten är i huvudsak inriktade på utfodring, skötsel och byggnader. Utöver forskningen har jag en del undervisning och administrativa uppdrag.

Presentation

Jag arbetar som försöksledare vid institutionen för husdjurens utfodring och vård. Förutom forskning och undervisning är jag även

- Sekreterare i Samverkanskommittén för VH-fakulteten

- Sekreterare i Kommittén för lantbrukets livsmedelsproducerande djur

- Redaktör för VH-fakultetens nyhetsbrev SLU Forskningsnytt om Djur

- Med i redaktionskommittén för Svenska Vallbrev

- Biträdande föreståndare i försöksdjursfrågor vid institutionens Umeå-del

Undervisning

Jag ansvarar för fåravsnittet på kursen Animalieproduktion - idisslare inom husdjursagronomprogrammet och har också en del annan undervisning inriktad på får. Jag handleder även examensarbeten, framför allt rörande får.

 

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde har varit små idisslare, inkluderande utfodring, byggnader, bete mm. Andra områden som jag nu är engagerad i är kedjan gård/foder – mjölk – ost samt smakfel i mjölk. Ett pågående projekt rör bete till mjölkkor under nordliga förhållanden och ett annat rör nya metoder för att värdera lammslaktkroppar. Nyligen deltog jag i ett europeiskt projekt rörande ekologisk husdjursproduktion med flera djurslag.

Bakgrund

Jag tog examen som husdjursagronom (MSc) 1982. Sedan 1983 har jag varit knuten till institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV) i olika roller. Den 1 januari 2023 upphörde NJV och dess husdjursdel ingår nu i institutionen för husdjurens utforing och vård.


Kontaktinformation

Försöksledare vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HUV); Grovfodrets utnyttjande
Telefon: +46907868744, +46702965189
Postadress:
SLU Institutionen för tillämpad djurvälfärd och välfärd
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, våning 5, Umeå