CV-sida

Gunnel Alvenäs

Gunnel Alvenäs

Presentation

Arbetsuppgifter:

  • Avdelningschef
  • Doktor, forskare
  • Studierektor på naturresursprogrammet
  • Studerar energiutbytet mellan atmosfär och mark med hjälp av experiment och modellering

Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Biogeofysik
Telefon: 018-671165
Arbetsbeskrivning: - Programstudierektor för Biologi och miljövetenskap och Naturresursprogrammet - biologi och mark - Undervisar i hydrologi, markfysik samt strålnings- och energibalans främst inom utbildningarna biologi och miljövetenskap, agronomprogrammet mark/växt, landskapsarkitektprogrammet och miljö- och vattenteknik.
Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeofysik och vattenvård, Box 7014
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se