CV-sida

Gunnel Alvenäs

Gunnel Alvenäs

Presentation

Arbetsuppgifter:

  • Avdelningschef
  • Doktor, forskare
  • Studierektor på naturresursprogrammet
  • Studerar energiutbytet mellan atmosfär och mark med hjälp av experiment och modellering

Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Biogeofysik
Telefon: +4618673475, +46722164955
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala