CV-sida

Gustav Hellström

Gustav Hellström
Min forskning fokuserar på vattenlevande arters beteende och migration i deras naturliga livsmiljöer, som omfattar floder, sjöar och havsmiljöer. En viktig aspekt av denna forskning är att använda moderna metoder för att spåra fiskar. Majoriteten av mina undersökningar har praktiska tillämpningar, med tonvikt på förvaltning och bevarande av olika fiskarter. Min forskning spänner över ett brett spektrum av arter, från de små och söta mörtarna och smörbultarna, till de mer formidabla blåfenade tonfiskarna och grönlandshajarna. Även om en betydande del av mitt arbete utförs i Sverige, som omfattar Östersjön och nordöstra Atlanten, sträcker sig min forskning även till andra delar av världen, bland annat Mongoliet, Island och Nordamerika.