CV-sida

Gustav Nestor

Gustav Nestor
Biträdande universitetslektor i strukturell molekylärbiologi vid Institutionen för molekylära vetenskaper

Presentation

Gustav Nestors forskning fokuserar på utveckling av nya NMR-metoder och på NMR-studier av kolhydratbindande proteiner och kolhydrataktiva enzymer. Han disputerade 2014 vid SLU med avhandlingen ”Carbohydrate and metabonomic studies by NMR spectroscopy”. Sedan tillbringade han två år i Prof. Angela M. Gronenborns lab. vid University of Pittsburgh med ett postdoc-stipendium från Carl Tryggers stiftelse. Gustav har nu en tjänst som biträdande lektor på SLU och jobbar med ett flertal olika projekt inom NMR-spektroskopi av biomolekyler i samarbete med andra forskare. Till gruppen hör Piera Wiesinger (doktorand) och Laura Okmane (postdoc).

Undervisning

Kursansvarig för doktorandkursen "Applied Biomolecular NMR Spectroscopy"

Föreläsare i organisk miljökemi, 2012-2015, 2018-

Laborationshandledare på många grundkurser i kemi, 2007-2015, 2018-2019

Forskning

C-13-inmärkta kolhydrater för interaktioner mellan kolhydrater och proteiner

Kolhydrater används, till skillnad från proteiner, sällan inmärkta med NMR-aktiva isotoper, såsom C-13 och N-15. I detta projekt studeras hur C-13-inmärkning av kolhydrater kan ge betydligt mer information om proteininteraktioner med hjälp av nya NMR-metoder. Projektet finansieras av ett etableringsbidrag från Vetenskapsrådet (2023-2026).

Lytiska polysackaridmonooxygenaser (LPMO)

LPMOer är redoxenzymer som kan användas för mer effektiv depolymerisering av lignocellulosa för att erhålla biobränslen och biomaterial från skogsråvara. Vi undersöker LPMOer och hur de binder till olika substrat med hjälp av NMR-spektroskopi för att förstå mer om deras katalytiska mekanism. Projektet finansieras av ett forskningsbidrag från Formas för forskare tidigt i karriären (2022-2025).

Hyaluronan

Hyaluronan är en naturligt förekommande polysackarid med exceptionellt bra förmåga att absorbera vatten och generera viskösa lösningar. NMR-spektroskopi används för att undersöka strukturens hydratisering och vätebindningar.

Bakgrund

Docent i biologi, inriktning bioteknik, SLU, 2022

Biträdande universitetslektor, SLU, 2019-

Postdoktor i strukturbiologi, University of Pittsburgh, 2015-2017 (Handledare Prof. Angela M. Gronenborn)

Fil. Dr. i kemi, SLU, 2014 (Handledare Prof. Corine Sandström)

Fil. Mag. i kemi, Stockholms universitet, 2007

Handledning

Huvudhandledare för doktorander:

Piera Wiesinger (2022-)

Biträdande handledare för doktorander:

Malin Tiefensee (2023-), huvudhandledare: Maria Westerholm

Naike Schwenner (2022-), huvudhandledare: Mats Sandgren

Elin Alexandersson (2018-), huvudhandledare: Corine Sandström

Yan Xue (disputerade 2023), huvudhandledare: Corine Sandström

Laura Okmane (disputerade 2023), huvudhandledare: Jerry Ståhlberg

Frida Wende (disputerade 2019), huvudhandledare: Corine Sandström

Handledare för mastersstudenter:

Tuva Vredin (2022-2023)

Publikationer i urval

Xue, Y., Ucieklak, K., Gohil S., Niedziela, T., Nestor, G., and Sandström, C. (2023) Metabolic labeling of hyaluronan: Biosynthesis and quantitative analysis of 13C,15N-enriched hyaluronan by NMR and MS-based methods. Carbohydrate Research, 531, 108888.

Xue, Y. and Nestor, G. (2022) Determination of amide cis/trans isomers in N-acetyl-D-glucosamine: Tailored NMR analysis of the N-acetyl group conformation. ChemBioChem, 23, e202200338.

Greijer, B. H., Nestor, G., Eriksson, J. E., Seisenbaeva, G. A., and Kessler, V. G. (2022) Factors influencing stoichiometry and stability of polyoxometalate - peptide complexes. Dalton Transactions, 51, 9511-9521.

Alexandersson, E. and Nestor, G. (2022) Complete 1H and 13C NMR spectral assignment of D-glucofuranose. Carbohydrate Research, 511, 108477.

Okmane, L., Nestor, G., Jakobsson, E., Xu, B., Igarashi, K., Sandgren, M., Kleywegt, G. J., and Ståhlberg, J. (2022) Glucomannan and beta-glucan degradation by Mytilus edulis Cel45A: Crystal structure and activity comparison with GH45 subfamily A, B and C. Carbohydrate Polymers, 277, 118771.

Kiseleva, A., Nestor, G., Östman, J. R., Kriuchkova, A., Savin, A., Krivoshapkin, P., Krivoshapkina, E., Seisenbaeva, G. A. and Kessler, V. G. (2021) Modulating surface properties of the Linothele fallax spider web by solvent treatment. Biomacromolecules, 22, 4945-4955.

Zhao, X., Jayarathna, S., Turesson, H., Fält, A.-S., Nestor, G., González, M. N., Olsson, N., Beganovic, M., Hofvander, P., Andersson, R., and Andersson, M. (2021) Amylose starch with no detectable branching developed through DNA-free CRISPR-Cas9 mediated mutagenesis of two starch branching enzymes in potato. Scientific Reports, 11, 4311.

Greijer, B., De Donder, T., Nestor, G., Eriksson, J. E., Seisenbaeva, G. A., and Kessler, V. G. (2021) Complexes of Keggin POMs [PM12O40]3‐ (M=Mo, W) with GlyGlyGly and GlyGlyGlyGly oligopeptides. European Journal of Inorganic Chemistry, 54-61

Nestor, G., Ruda, A., Anderson, T., Oscarson, S., Widmalm, G., Gronenborn, A. M. (2021) A detailed picture of a protein-carbohydrate hydrogen-bonding network revealed by NMR and MD simulations. Glycobiology, 31, 508-518.

Alexandersson, E., Sandström, C., Lundqvist, C. E., Nestor, G. (2020) Band-selective NMR experiments for suppression of unwanted signals in complex mixtures. RSC Advances, 10, 32511-32515.

Wende, F. J., Xue, Y., Nestor, G., Öhrlund, Å. and Sandström, C. (2020) Relaxation and diffusion of water protons in BDDE cross-linked hyaluronic acid hydrogels investigated by NMR spectroscopy – Comparison with physicochemical properties. Carbohydrate Polymers, 248, 116768.

Rominger, K. M., Nestor, G., Eriksson, J. E., Seisenbaeva, G. and Kessler V. (2019) Complexes of Keggin POMs [PM12O40]3- (M = Mo, W) with GlyGly peptide and arginine – Crystal structures and solution reactivity. European Journal of Inorganic Chemistry, 4297-4305.

Nestor, G., Anderson, T., Oscarson, S. and Gronenborn, A. M. (2018) Direct observation of carbohydrate hydroxyl protons in hydrogen bonds with a protein. Journal of the American Chemical Society, 140, 339-345.

Nestor, G., Anderson, T., Oscarson, S. and Gronenborn, A. M. (2017) Exploiting uniformly 13C-labeled carbohydrates for probing carbohydrate-protein interactions by NMR spectroscopy. Journal of the American Chemical Society, 139, 6210-6216.

Nestor, G. and Sandström C. (2017) NMR study of hydroxy and amide protons in hyaluronan polymers. Carbohydrate Polymers, 157, 920-928.

Nestor, G., Eriksson, J., Sandström, C., Malmlöf, K. (2015) Nuclear magnetic resonance-based blood metabolic profiles of rats exposed to short-term caloric restriction. Analytical letters, 48, 2613-2625.

Nestor, G., Lukasiewicz, J. and Sandström, C. (2014) Structural analysis of the core oligo­saccharide and the O-specific polysaccharide from Plesiomonas shigelloides O33:H3 (strain CNCTC 34/89) lipopoly­saccharide. European Journal of Organic Chemistry, 6, 1241-1252.

Rydén, A., Nestor, G., Jakobsson, K. and Marsh G. (2012) Synthesis and tentative identification of novel polybrominated diphenyl ether metabolites in human blood. Chemosphere, 88, 1227-1234.

Nestor, G., Bankefors, J., Schlechtriem, C., Brännäs, E., Pickova, J. and Sandström, C. (2010) High-resolution 1H magic angle spinning NMR spectroscopy of intact arctic char (Salvelinus alpinus) muscle. Quantitative analysis of n-3 fatty acids, EPA and DHA. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58, 10799-10803.

Nestor, G., Kenne, L. and Sandström, C. (2010) Experimental evidence of chemical exchange over the b(1→3) glycosidic linkage and hydrogen bonding involving hydroxy protons in hyaluronan oligosaccharides by NMR spectroscopy. Organic and Biomolecular Chemistry, 8, 2795-2802.

Länkar


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Strukturbiologi
Telefon: +4618673188
Postadress:
Kemi och bioteknologi, Box 7015
75007 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 5, Uppsala