CV-sida

György Ängelkott Bocz

György Ängelkott Bocz
Jag är universitetsadjunkt med teoretisk-praktisk bakgrund inom djurhållning, arkitektur och hållbarhet. Mitt fokusområde i utbildningen är byggnadskonstruktion och djurhållningens teknologi.

Undervisning

  • Kursansvarig för Byggnadskonstruktion (TN0254)
  • Kursansvarig för Djurhållningens teknologi (TN0340)
  • Teknik och byggnadsfunktion i djurstallar (TN0357)

 

Forskning

Min tidigare forskning fokuserade på lantbrukets byggnader, dess spatiala förhållande och användningsmöjligheter inom huvudsakligen turism i en hållbarhetsfokuserad kontext.

Samverkan

Jag samarbetar gränsöverskridande med jordbrukare, byggföretag, material, teknik och tjänsteleverantörer i byggnad och lantbruksrelaterade branscher som en del av mitt arbete. Jag koopererar med forskare i Sverige och från flera länder i Europa samt jag är medlem i GAIA International ekoarkitekt nätverket https://www.gaia-international.eu/. Jag är också medlem sedan sin kreation i Hållbart Byggande i Syd föreningen där jag hade olika befattningar bl.a. som styrelseordförande https://hbsyd.se/

Bakgrund

SAR/MSA Lth, Lund 2018

Tek Dr i Lantbrukets byggnadsteknik, SLU, Alnarp 2013

MSc. Husdjursagronom/Lantbruksingenjör, PATE ÁTK, Kaposvár, Ungern 1999

Publikationer i urval

Bocz G.Ä. 2012. “Architecture” The Encyclopedia of Sustainable Tourism. Ed. CARTER C. & Garrod B. CABI.

Bocz G.Ä. 2012. Building sustainability. Agricultural buildings reused in tourism: human aspect and territorial differences. CIGR E-journal, Vol. 14, No.3., 24-45.

Bocz G.Ä. 2012. Reutilisation of Agricultural buildings, Tourism and Sustainability in the Swedish periurban context. Advances in Food Hospitality and Tourism. vol.2, No.1.

Bocz G.Ä., Pinzke S., Nilsson C. 2012. In the Eye of the Beholder. Swedish Rural Tourism Operators’ and Visitors’ Views and Perceptions on Reused Agricultural Buildings. Scandinavian Journal of Tourism and Hospitality, vol.12, nr 2, 140-163.

Bocz G.Ä. 2009. Raising questions about the future of the multifunctional peri-urban farm in light of its historical development. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie (Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap), vol 2009:2

Länkar

Jag driver min eget byggande arkitekt och trädgårdsdesign studio ”Ängelkottskompaniet” www.angelkott.com

Linkedin: linkedin.com/in/györgy-ängelkott-bocz-b0679042

Instagram: https://www.instagram.com/angelkottskompaniet/

Facebook: https://www.facebook.com/angelkottskompaniet/

CV

Publikationslista