CV-sida

Hanna Astner

Hanna Astner
Hanna arbetar som lärare och doktorand vid institutionen för ekonomi. Hennes huvudämnen är entreprenörskap, marknadsföring och kvalitets- och miljöledning.

Undervisning

Hanna undervisar i kurserna Marknadsföring 10hp (FÖ0377), Kvalitets- och miljöledning  10hp (MX0041) och Kvalitets- och miljöledning – fördjupad teori i organisation och marknadsföring  15hp (FÖ0393).

Forskning

Hannas bedriver kvalitativ forskning fokuserad på entreprenörskap och varumärkesprocesser. I sitt forskningsprojekt studera och utveckla hon idéer om hur varumärken utvecklas under den entreprenöriella processen då en ny marknad tar form. Den marknad som Hanna har valt att fokusera på är marknaden för matkasseföretag i Sverige, vilken uppstod 2007 och sedan dess har vuxit sig allt starkare.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling
Telefon: 018-671705