CV-sida

Hanna Bergeå

Presentation

Jag disputerade med en avhandling i miljökommunikation om rådgivningssamtal, vilket sammanför mitt intresse för hur människor bemöter varandra, samtalar, förhandlar om kunskap och värden med mitt intresse för lantbruk och biologisk mångfald. Idag forskar jag främst om dialogprocesser och hur människor förstår varandra (eller inte gör det), försöker komma överens och fattar beslut i komplexa frågor kring våra naturresurser.

Undervisning

Jag är en av kursansvarig för Communication theory and strategy inom masterprogrammet i miljökommunikation Environmental Communication and Management. Jag handledar också flera masteruppsatser per år.

Samverkan

Jag känner ett stort engagemang för samverkansfrågor, eftersom jag är övertygad om att många av vårt tids stora utmaningar behöver hanteras i gränslandet mellan akademi och omgivande samhälle. Fram till april 2019 var jag vicedekan med ansvar för samverkan. Det har inneburit, utöver att ingå i fakultetsledningen, att jag verkat för att SLU:s medarbetare ska samverka än mer med vårt omgivande samhälle och ges goda förutsättningar för detta. Jag har varit med och tagit fram en kurs i samverkansledning vid SLU och utvecklat en meritportfölj för samverkan. Utöver detta driver jag ett VINNOVA-finansierat forskningsprojekt om kunskapssystem kring de gröna näringarna.

Publikationer i urval

Caselunghe, E., Bergeå, H. & von Essen, E. 2019. Public Spheres for Deliberation on Nature? Democratic Qualities of Visitor Centres in Sweden. To be published in Journal of Public Deliberation in April 2019.

Hallgren, L., Bergeå, H. & Westberg, L. 2018. Communication Problems When Participants Disagree (or Avoid Disagreeing) in Dialogues in Swedish Natural Resource Management – Challenges to Agonism in Practice, Frontiers in Communication, Vol. 3 (56) pp. 1-11.

Bergeå, H., Roth, A. Emanuelson, U. & Agenäs, S. 2016. Farmer awareness of cow longevity and implications for decision making at farm level. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Sciences. DOI 10.1080/09064702.2016.1196726. Vol. 66, 1:25-34.

Ångman, E., Buijs, A., Arts, I, Bergeå, H.L., Verschoor, G. 2016. Communicating emotions in conflicts over natural resource management in the Netherlands and Sweden: legitimation and delegitimation of communities. In: Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. (Eds.) 2016. Environmental Communication and Community: Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. Abingdon. 978-1-138-91386-8. pp. 184-203.

Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. 2016. Social transformation and sustainability: communication and community construction/ destruction. In In: Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. (Eds.) 2016. Environmental Communication and Community: Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. Abingdon. 978-1-138-91386-8. pp. 269-275.

Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. (Eds.) 2016. Environmental Communication and Community: Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. Abingdon. 978-1-138-91386-8.

Bergeå, H.L., Martin, C. & Sahlström, F. 2008. "I don't know what you're looking for": Professional vision in Swedish agricultural extension on nature conservation management. Journal of Agricultural Education and Extension. Vol 14, 4, 329-345.

Lindström, A. & Bergeå, H. 2007. Klander, identitet och professionell solidaritet. Analyser av klagomål i möten mellan lantbrukare och naturvårdsrådgivare, In: Engdahl, E. & Londén, A-M. (Eds.). Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal, pp. 303-324, Lund: Studentlitteratur.

Bergeå, H., Hallgren, L., Westberg, L. & Ångman, E. 2013. Dialogprocessen om allemansrätten - underlag för utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens. Book series at the Department of Urban and Rural Development.


Kontaktinformation