CV-sida

Hanna Eriksson Röhnisch

Hanna Eriksson Röhnisch
Forskare vid institutionen för molekylära vetenskaper

Presentation

I min nuvarande tjänst som forskare på institutionen för molekylära vetenskaper ligger forskningsfokus på en kombination av metabolomik och livsmedelsvetenskap. Jag deltar i olika projekt i nära samarbete med andra forskare, doktorander och mastersstudenter, och mitt arbete sker via två forskargrupper, organisk kemi respektive matens struktur och egenskaper. I min tjänst ingår även undervisning inom kemi, där jag främst medverkar som handledare på olika datorövningar och/eller våtkemiska laborationer. Jag har tidigare arbetat som postdoktor i organisk kemi vid SLU och disputerade vid samma universitet år 2019 med avhandlingen ”Automated quantification of plasma metabolites by NMR to study prostate cancer risk biomarkers”.

Undervisning

 • Grundläggande kemi I 
 • Grundläggande kemi II 
 • Organisk kemi med energitillämpningar
 • Analytisk naturproduktkemi

Forskning

Metabolomik: Inom metabolomik används olika tekniker (bl.a. kärnmagnetisk resonansspektroskopi) för analys av lågmolekylära ämnen (metaboliter) i ett stort antal prover från biologiskt material. Metaboliternas nivåer påverkas av både arv och miljö och det finns därför många olika tillämpningsområden för metabolomik. En förutsättning för storskaliga metabolomikstudier är tillgång till effektiva metoder för analys av data. Design, implementering och testning av automatiserade metoder är ett viktigt steg i utvecklingsarbetet.  Metodutveckling för effektiv analys av data kan möjliggöra kvantifieringar i alltmer komplexa prover.

Livsmedelsvetenskap: Utveckling av nya växtbaserade livsmedel kan bidra till mer hållbar produktions- och konsumtions kedja, men ibland uppvisar växtbaserade mejerisubstitut sämre nutritionella och/eller sensoriska egenskaper. I FORMAS-projektet ”Fermentering av svenska åkerbönor för livsmedel med förbättrad textur, smak och nutritionella egenskaper” arbetar vi med den svenska baljväxten åkerböna som råmaterial och utvärderar olika arbetsflöden för tillverkning av en yoghurtliknande livsmedelsprototyp med syftet att förbättra nutritionella och sensoriska egenskaper.

Bakgrund

 • Postdoktor i organisk kemi, Sveriges lantbruksuniversitet (Jan 2021-Jun 2022)
 • Doktorand i kemi, Sveriges lantbruksuniversitet (2014-2021)
 • Civilingenjör i kemiteknik, Uppsala universitet (2008-2013)

Publikationer i urval

 • Östlund J, Röhnisch HE, Zamaratskaia G, Langton M, Wendin K. Attitudes and preferences regarding plant-based yoghurt analogues among Swedish consumers with different dietary habits. International Journal of Gastronomy and Food Science 2024, 35, 100865
 • Alexandersson E, Sandström C, Meijer J, Nestor G, Broberg A, Röhnisch HE. Extended automated quantification algorithm (AQuA) for targeted 1H NMR metabolomics of highly complex samples: application to plant root exudates. Metabolomics 2023, 20(1), 11
 • Röhnisch HE, Eriksson J, Tran LV, Müllner E, Sandström C, Moazzami AA. Improved Automated Quantification Algorithm (AQuA) and its application to NMR-based metabolomics of EDTA-containing plasma. Analytical Chemistry 2021, 93(25), 8729-8738
 • Röhnisch HE, Kyrø C, Olsen A, Thysell E, Hallmans G, Moazzami AA.  Identification of metabolites associated with prostate cancer risk: a nested case-control study with long follow-up in the Northern Sweden Health and Disease Study. BMC Medicine 2020, 18, 187 
 • Röhnisch HE, Eriksson J, Müllner E, Agback P, Sandström C, Moazzami AA. AQuA: an Automated Quantification Algorithm for high-throughput NMR-based metabolomics and its application in human plasma. Analytical Chemistry 2018, 90(3), 2095-2102

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Organisk kemi
Telefon: +4618671580
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala