CV-sida

Hanna Eriksson

Hanna Eriksson
Min forskning fokuserar på hållning av mjölkkor, där vi nu utvärderar effekterna av att hålla kalvarna tillsammans med korna den första tiden efter kalvningen. Parametrar som utvärderas är bl a hälsa hos korna och kalvarna, fertilitet och mjölkproduktion hos korna, tillväxt och tidpunkt för pubertet hos kalvarna, samt olika typer av hållbarhetseffekter (bl a ekonomiskt utfall och netto livsmedelsproduktion).

Presentation

Forskningsintressen:

Utvärdera hållningssystems påverkan på mjölkkors hälsa och välfärd, med fokus på den sociala miljön.

Mål med min forskning:

Utvärdera ifall samhållning av mjölkkor och deras kalvar påverkar kornas hälsa och fertilitet efter kalvningen samt hälsan hos unga kalvar. Utvärdera ifall kokalv-hållning resulterar i robusta kalvar som bättre klarar omställningen till livet som mjölkko.

Undervisning

Institutionsstudierektor på Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Undervisade lärare på masternivå, både agronom- och veterinärprogrammet

Handledning av examensarbeten på Master-nivå

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Medverkande i projekt;

Hållbar mjölkproduktion med ko och kalv tillsammans, Formas 2019 - 2021

ProYoungStock, CORE Organic Cofund 2018-2021

Dags att stå på egna ben - ålder vid separation i ett ko-kalvsystem, Formas 2020 - 2022

Ökad kunskap om etiologin bakom digital dermatit, Formas 2021 - 2023

 

Bakgrund

Jag tog svensk veterinärexamen 2000, och jobbade sedan som distriktsveternär innan jag kom tillbaka till SLU 2006. Mellan 2006 och 2014 jobbade jag som universitetsadjunkt vid Idisslarmedicin, där jag var involverad i undervisning och handledning av veterinärstudenter, ffa i deras arbete med kliniska fall. Sedan doktorandtiden i Kanada har jag ett stort intresse för klövhälsa.

Handledning

Biträdande handledare Claire Wegner (2021 -)

Publikationer i urval

Eriksson, H.K., Daros, D.D., von Keyserlingk, M.A.G., Weary, D.M. 2021. Standing behavior and sole horn lesions: A prospective observational longitudinal study. Journal of Dairy Science, 104(10): 11018-11034.

Eriksson, H.K., von Keyserlingk, M.A.G., Weary, D.M. 2021. The effects of social environment on standing behavior and the development of claw horn lesions. Journal of Dairy Science, 104(2): 2195-2211.

Eriksson, H.K., Daros, D.D., von Keyserlingk, M.A.G., Weary, D.M. 2020. Effects of case definition and assessment frequency on lameness incidence estimates. Journal of Dairy Science, 103(1): 638-648.

Daros, D.D., Eriksson, H.K., Weary, D.M., von Keyserlingk, M.A.G. 2019. Lameness during the dry period: Epidemiology and associated factors. Journal of Dairy Science, 102(12): 11414-11427. 

Daros, D.D., Eriksson, H.K., Weary, D.M., von Keyserlingk, M.A.G. 2020. The relationship between transition period diseases and lameness, feeding time and body condition during the dry period. Journal of Dairy Science, 103(1): 649-665.

Avhandling:

Eriksson 2019. Management practices and cow-level factors related to claw horn disruption lesions in dairy cows. University of British Columbia.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Skötsel idisslare
Telefon: +4618671949
Postadress:
Box 7024
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala