CV-sida

Hasitha Priyashantha

Hasi Priyashantha
Vänligen gå till den engelska sidan. Please refer to the English version of the CV

Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Animaliska livsmedel
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala