CV-sida

Hasitha Priyashantha

Hasitha Priyashantha

Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Animaliska livsmedel
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala