CV-sida

Hedvig Kjellström

Hedvig Kjellström
Jag är gästprofessor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), SLU. Min huvudsakliga verksamhet bedrivs vid avdelningen för robotik, perception och lärande (RPL), KTH, och mitt mål med gästprofessuren är att skapa nya forskningskontakter mellan SLU och KTH inom djurtillämpningar av AI.

Presentation

Mer information finns på min KTH-hemsida.

Forskning

Forskningen på SLU inriktar sig mot hur AI-metoder kan tillämpas för att känna igen, mäta och tolka djurs rörelse och beteende i video. De nuvarande projekten, i samarbete med Elin Hernlund och Pia Haubro Andersen, är främst inriktade mot häst, men mitt mål under den tvååriga gästprofessuren är att vidga till fler djurslag, och också att hitta nya djurtillämpningar av AI.

Publikationer i urval

Felix Järemo Lawin, Anna Byström, Christoffer Roepstorff, Marie Rhodin, Mattias Almlöf, Mudith Silva, Pia Haubro Andersen, Hedvig Kjellström, and Elin Hernlund. Is Markerless More or Less? Comparing a smartphone computer vision method for equine lameness assessment to multi-camera motion capture. Animals, doi: 10.3390/ani13030390, 2023.

Sofia Broomé, Marcelo Feighelstein, Anna Zamansky, Gabriel Carreira Lencioni, Pia Haubro Andersen, Francisca Pessanha, Marwa Mahmoud, Hedvig Kjellström, and Albert Ali Salah. Going deeper than tracking: A survey of computer-vision based recognition of animal pain and affective state. International Journal of Computer Vision, doi: 10.1007/s11263-022-01716-3 , 2023.

Sofia Broomé, Katrina Ask, Maheen Rashid, Pia Haubro Andersen, and Hedvig Kjellström. Sharing pain: Using pain domain transfer for video recognition of low grade orthopedic pain in horses. PLOS ONE 17(3):e0263854, 2022.

Pia Haubro Andersen, Sofia Broomé, Maheen Rashid, Johan Lundblad, Katrina Ask, Zhenghong Li, Elin Hernlund, Marie Rhodin, and Hedvig Kjellström. Towards machine recognition of facial expressions of pain in horses. Animals, doi: 10.3390/ani11061643, 2021.

Ci Li, Nima Ghorbani, Sofia Broomé, Maheen Rashid, Michael J. Black, Elin Hernlund, Hedvig Kjellström, and Silvia Zuffi. hSMAL: Detailed horse shape and pose reconstruction for motion pattern recognition. In CVPR Workshop on Computer Vision for Animal Behavior Tracking and Modeling, 2021.

Zhenghong Li, Sofia Broomé, Pia Haubro Andersen, and Hedvig Kjellström. Automated detection of equine facial action units, arXiv:2102.08983, 2021.

Sofia Broomé, Karina Bech Gleerup, Pia Haubro Andersen, and Hedvig Kjellström. Dynamics are important for the recognition of equine pain in video. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019.


Kontaktinformation

Gästprofessor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala