CV-sida

Helen Arvidsson

Helen Arvidsson
Jag arbetar som institutionsstudierektor samt med undervisning i olika kurser.

Presentation

Jag arbetar som institutionsstudierektor samt med undervisning i olika kurser. Jag har på en övergripande nivå ansvara för planering, ekonomi och uppföljning av institutionens undervisning, samt övriga frågor av strategisk betydelse för grundutbildningen. Arbetet gör jag i nära samarbete med avdelningschefer och programansvariga.

Bakgrund

Jag är mark/växtagronom och har disputerat på skogsfakulteten med avhandlingen ”Wood Ash Application in Spruce Stands. Effects on ground vegetation, tree nutrient status and soil chemistry.” Jag är intresserad av hur vi hållbart kan nyttja de biologiska naturresurserna. Att arbeta med övergripande planering och uppföljning av SLUs utbildningar i nära samverkan med programansvariga är något jag tycker är mycket roligt och stimulerande.

 


Kontaktinformation

Utbildningshandläggare vid Institutionen för stad och land; Administration
Telefon: +4618671995, +460762125229
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala

Publikationslista: