CV-sida

Helena Bötker

Helena Bötker
När man inte hittar mig på labbet iklädd en vit och ren labbrock, finns jag ofta i något växthus eller ute på fält – lerig från topp till tå.

Presentation

Jag arbetar med diverse uppgifter inom intendenturen på ekologicentrum. Jag ansvarar för växthusbokningar, bokningar av klimatrum och klimatskåp. Och om du undrar något om laboratorierna i huset går det bra att fråga mig. Jag har delat ansvar för kemikaliehanteringen, vilket innebär registrering och information om kemikalierna och hur de ska handhas på ett säkert och miljöriktigt sätt. Miljöarbete i form av miljösamordnare är en annan del av mitt arbete. 

Är kvalitetsansvarig på Nationellt referenslaboratorium för bihälsa, vilket är ackrediterat enligt ISO 17025, med avseende på diagnosmetoden för Amerikansk yngelröta. Arbetar till viss del även praktiskt i laboratoriet med diagnos av Amerikansk yngelröta och andra bisjukdomar.

Ingår som en del av teknikerpoolen på Institutionen för växtproduktionsekologi och arbetar då ofta i fält eller växthus, men kan även utföra vissa molekylärbiologiska analyser.

Bakgrund

Naturresursprogrammet på SLU 1998-2003

Magisterexamen i biologi

Länkar

 

 

 


Kontaktinformation
Forskningsingenjör vid Intendentur Ekologicentrum
Telefon: +4618672297
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala