CV-sida

Helena Hansson

Helena Hansson
Professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi

Presentation

 Mitt CV finns på den engelska versionen av sidan.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för ekonomi; Jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel
Telefon: 018-671714
Arbetsbeskrivning: Forskning i företagsledning. Undervisning i företagsledning och mikroekonomi.
Postadress:
Institutionen för ekonomi, Box 7013
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala