CV-sida

Helena Hansson

Helena Hansson
Professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi

Presentation

 Mitt CV finns på den engelska versionen av sidan.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för ekonomi; Jordbrukssektorns ekonomi
Telefon: +4618671714
Postadress:
Institutionen för ekonomi, Box 7013
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala