CV-sida

Helena Linefur

Helena Linefur

Presentation

Jag arbetar med forskning och miljöövervakning kopplat till växtnäringsförluster från jordbruksmark samt undervisning inom grundläggande markvetenskap. 

Undervisning

Sedan 2009 har jag undervisat genom föreläsningar, laborationer och handledning inom markkemi, markfysik och vattenkvalitet. 

Jag är kursledare för grundkursen i markvetenskap för landskapsarkitektstudenterna, och har även varit kursledare för en masterskurs i vattenvård.

Forskning

Min forskning handlar om fosfors löslighet och transport i mark, samt hur jordart, odling och klimat påverkar kväve- och fosforläckage. 

Miljöanalys

Jag arbetar med miljöövervakning av kväve- och fosforläckage från åkermark i programmen Typområden på jordbruksmark samt Observationsfält på åkermark.

Publikationer i urval

Internationella publikationer

Blombäck, K., Bolster, C.H., Lindsjö, A., Hesse, K., Linefur, H. & Parvage, M. 2021. Comparing measures for determination of phosphorus saturation as a method to estimate dissolved P in soil solution. Geoderma, 383.

Svanbäck, A., McCrackin, M., Swaney, D., Linefur, H., Gustafsson, B., Howarth, R. & Humborg, C. 2019. Reducing agricultural nutrient surpluses in a large catchment – Links to livestock density. Science of the Total Environment, 648: 1549-1559.

Andersson, H., Bergström, L., Djodjic, F., Ulén, B., Kirchmann, H. 2013. Topsoil and subsoil properties influence phosphorus leaching from four agricultural soils. Journal of Environmental Quality 42 (2), 455-463.

Andersson, H., Bergström, L., Ulén, B., Djodjic, F., Kirchmann, H. 2015. The role of subsoil as a source or sink for phosphorus leaching. Journal of Environmental Quality 44 (2), 535-544.

Bergström, L., Kirchmann, H., Djodjic, F., Kyllmar, K., Ulén, B., Liu, J., Andersson, H., Aronsson, H., Börjesson, G., Kynkäänniemi, P., Svanbäck, A., Villa, A. 2015. Turnover and losses of phosphorus in Swedish agricultural soils: long-term changes, leaching trends, and mitigation measures. Journal of Environmental Quality 44 (2), 512-523.

Andersson, H., Bergström, L., Djodjic, F., Ulén, B., Kirchmann, H. 2016. Lime placement on subsoil as a strategy to reduce phosphorus leaching from agricultural soils. Soil Use and Management 32 (3), 381-389.

 

Svenska publikationer

Norberg, L., Linefur, H., Andersson, S. & Blomberg, M. 2021. Växtnäringsförluster från åkermark 2019/2020. Ekohydrologi 172. ISRN nr: SLU-VV-EKOHYD-172-SE.

Linefur, H., Norberg, L., Kyllmar, K., Andersson, S. & Blomberg, M. 2021. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2019/2020. Ekohydrologi 171. ISRN nr: SLU-VV-EKOHYD-171-SE.

Norberg, L., Linefur, H., Andersson, S. & Blomberg, M. 2020. Växtnäringsförluster från åkermark 2018/2019. Ekohydrologi 166. ISRN nr: SLU-VV-EKOHYD-166-SE.

Linefur, H., Norberg, L., Kyllmar, K., Andersson, S. & Blomberg, M. 2020. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2018/2019. Ekohydrologi 165. ISRN nr: SLU-VV-EKOHYD-165-SE.

Norberg, L., Linefur, H., Andersson, S. & Blomberg, M. 2019. Växtnäringsförluster från åkermark 2017/2018. Ekohydrologi 162. ISRN nr: SLU-VV-EKOHYD-162-SE.

Linefur, H., Norberg, L., Kyllmar, K., Andersson, S. & Blomberg, M. 2019. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2017/2018. Ekohydrologi 161. ISRN nr: SLU-VV-EKOHYD-161-SE.

Linefur, H., Norberg, L., Andersson, S. & Blomberg, M. 2018. Växtnäringsförluster från åkermark 2016/2017. Ekohydrologi 156. ISRN nr: SLU-VV-EKOHYD-156-SE.

Linefur, H., Norberg, L., Kyllmar, K., Andersson, S. & Blomberg, M. 2018. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2016/2017. Ekohydrologi 155. ISRN nr: SLU-VV-EKOHYD-155-SE.

Linefur, H. & Stjernman Forsberg, L. 2018. Långtidsutvärdering av typområde M39. Ekohydrologi 153. ISRN nr: SLU-VV-EKOHYD-153-SE.

Linefur, H., Kyllmar, K. Utformning av utökad grundvattenövervakning i jordbruksområden. 2017. Ekohydrologi 150. ISRN nr: SLU-VV-EKOHYD-150-SE.

Linefur, H., Stjernman Forsberg, L., Johansson, G., Blomberg, M. 2017. Växtnäringsförluster från åkermark 2015/2016. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark. Ekohydrologi 147. Institutionen för mark och miljö, SLU. ISRN nr: SLU-VV-EKOHYD-147-SE.

Linefur, H., Stjernman Forsberg, L., Kyllmar, K., Andersson, S., Johansson, G., Blomberg, M. 2017. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2015/2016. Ekohydrologi 146. Institutionen för mark och miljö, SLU. ISRN nr: SLU-VV-EKOHYD-146-SE.

 

Avhandling

Andersson, H. 2016. The role of subsoil properties for phosphorus leaching in agricultural soils. Diss. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Telefon: +4618672459
Postadress:
Inst för mark och miljö, Box 7014
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala