CV-sida

Helena Persson Hovmalm

Helena Persson Hovmalm
Forskare vid Institutionen för Växtförädling

Presentation

Please, click on "English" above to visit my CV page


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640415337, +46703561641
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp