CV-sida

Helene Larsson Jönsson

Helene Larsson Jönsson

Presentation

Forskningsområde

Växtnäringsstrategier i potatis och grönsaker, tungmetaller

Undervisning

Växtfysiologi (Tring)
Växtskydd (Hort, Lant, Ling, Lark, Tring)

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Kalciumstrategier för höjd kvalitet i svensk matpotatis, 2011-2014 (SLF)

Risk för borbrist vid ökad kalciumgödsling till potatis, 2012-2014 (Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning)

Bakgrund

Fil. Dr. i Växtfysiologi, Lunds Universitet, 2001
Fil. Mag. i Biologi, Lunds Universitet, 1996

Länkar

CV

länk


Publikationslista: