CV-sida

Henrik Hansson

Henrik Hansson

Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Matens strukturer och egenskaper
Telefon: +4618672069, +46703086503
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala

Publikationslista: