CV-sida

Hildegun Nilsson Varhelyi

Hildegun Nilsson Varhelyi
Jag är praktiker inom landskapsarkitektur och grafisk design och har för närvarande en tjänst som adjungerad professor vid Institutionen för stad och land, där jag undervisar på Landskapsarkitektprogrammet. Mitt huvudämne är designprocessen med inriktning på konstnärliga metoder och jag handleder och examinerar också masterstudenter.

Presentation

Min huvudinriktning är konst och design med betoning på det offentliga rummet och delaktighetsprocesser. Gränssnittet mellan besökare och natur i naturreservat och nationalparker har, liksom frågor som rör tillgänglighet, integration och upplevelsevärden i tätortsnära natur, varit ett specialintresse sedan utbildningstiden. Under de senaste åren har tillfällig gestaltning i stadsbyggnadsprocesser blivit ett huvudfokus i min praktik. Expertisområden inkluderar även kulturmiljöer samt växtkomposition för perenn- och annuellplanteringar.

Bakgrund

Hildegun Nilsson Varhelyi är landskapsarkitekt LAR/MSA och grafisk formgivare, utbildad vid Konstfack (examen år 1985), SLU/Ultuna (examen år 2002), Kungliga Konsthögskolan (examen år 2006).

Under åren 1987 till 1998 var Hildegun verksam på designstudion Rififi (grundare och partner). Där arbetade hon bland annat med marknadsföring och varumärkestrategi. Till genomförda projekt hör även informationskampanjer för Folkhälsoinstitutet samt formgivningen av flera böcker.

Efter utbildningen till landskapsarkitekt har Hildegun arbetat med landskapsprojekt där hennes kunskaper i grafisk form och kommunikation varit centrala, som t.ex. skyltprogram för offentlig miljö, men även utställningsformgivning, visualiseringar och grafik för film och scen.

I sin roll om landskapsarkitekt har Hildegun jobbat med privata som offentliga miljöer, däribland Sergels torg, Humlegården, Tessinska palatset, Tullgarns slottspark samt Årsta fältet. Hildegun är delaktig i utvecklingen av Stockholms stads annuellprogram, Stockholms stads strategier för växtbäddar och trädplanteringar, samt gestaltning och strategier för tillfälliga platser inom programmet Levande Stockholm. Sedan 2020 är hon curator för konst och gestaltning för platsutvecklingsprojektet På Sergels torg. 

Hildegun delar sin tid mellan Sverige och Los Angeles, där hon samarbetar med SALT Landscape Architects. I Los Angeles har hon kurerat flera utställningar i samarbete med SALT, samt medverkat i flera lokala projekt, som t.ex. utvecklingen av strandpromenaden i Long Beach.

Sedan 2021 är Hildegun ledamot i Akademin för landskapsarkitektur. 


Kontaktinformation

Professor, adjungerad vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Professionens praktik