CV-sida

Hjalmar Laudon

Hjalmar Laudon
Jag forskar, undervisar och sprider kunskap om hur klimat och skogsbruk påverkar sjöar och vattendrag, samt hur vi bäst kan minska sådan negativ påverkan. Jag är också prefekt på institutionen för skogens ekolgi och skötsel.

Presentation

Jag är professor och ordförande i skogslandskapsbiogeokemi vid SLU Umeå sedan 2008. Sedan 2002 är jag vetenskaplig ledare för Krycklans avrinningsstudie (www.slu.se/Krycklan). Jag har lett flera stora forskningsprogram fokuserade på processbaserad förståelse av naturliga och människoinducerade förändringar i ytvatten i boreala ekosystem. Jag har bland mycket annat suttit i styrelsen för National Research Infrastructure (RFI) på Vetenskapsrådet (VR) och expertutvärderare för European Research Council (ERC) avancerade anslag. Jag är även avdelningschef för Skogsekologi och förvaltning, vilket jag varit sedan 2016.

Sedan 2024 är jag Wallenberg Scholar (https://kaw.wallenberg.org/sv) för mitt arbete med vatten i det boreala skogslandskapet

 

Undervisning

Jag deltar i många kurser på kandidat och Masternivå, men jag är också ansvarig för den återkommande doktorandkursen Watershed Ecology and Biogeokemi, som är öppen för forskarstuderande från hela världen. Nästa tillfälle att ta det är i september 2024.

Forskning

Min forskning är främst inriktad på hur naturliga och mänskliga processer påverkar vattentillgång, återladdning, avrinningsprocesser och vattenkvalitet i landskapsskala. Jag arbetar i första hand med bearbetade baserade forskningsfrågor i den boreala regionen, men också med många miljörelevanta frågor om hur vi bäst förvaltar och skyddar våra vatten från mänskliga ingrepp. Jag har hittills varit medförfattare till över 350 referentgranskade artiklar.


Kontaktinformation

Prefekt, Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46705606625
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå