CV-sida

Hjalmar Laudon

Hjalmar Laudon
Jag forskar, undervisar och sprider kunskap om hur klimat och skogsbruk påverkar sjöar och vattendrag, samt hur vi bäst kan minska sådan negativ påverkan. Jag är också prefekt på institutionen för skogens ekolgi och skötsel.

Presentation

Min forskning handlar främst om hur vattenkvaliten i våra sjöar och vattendrag påverkas av naturliga och mänsklig påverkan. Främst jobbar jag med frågor som handlar om effekter på landskapsskalan och hur vi kan ta fram nya metoder som minskar den negativa inverkan från tex skogsbruk. Min undervisning handlar i förstahand om att sprida kunskap till studenter och allmänhet genom öppna föreläsningar och exkursioner. Jag är ansvarig för en doktorandkurs som ges vart annat år i fält. 

Jag är också vetenskaplig ledare för Krycklanprojektet - ett av världens största fältbaserade studieobjekt om mark, vatten och skog. Läs mer under www.slu.se/Krycklan.  

Publikationer

Publikationer i urval

Axplock av vetenskapliga publikationer (>200 sammanlagt)

Laudon, H. and Sponseller, RA (2018). How landscape organization and scale shape catchment hydrology and biogeochemistry: Insights from a long-term catchment study. Wiley WIRE Water, In press.

Laudon, H., Spence, C., Buttle, J., Carey, S.K., McDonnell, J.J., McNamara, J.P., Soulsby, C., and Tetzlaff, D. (2017). Save northern high-latitude catchments, Nature Geoscience, 10, 324–325, doi:10.1038/ngeo2947

Laudon, H. and Tabermann, I. (2016). Data rules: from personal belonging to community goods. Hydrol. Process. DOI: 10.1002/hyp.10811

Laudon, H. and Ottosson Löfvenius, M. (2016). Adding snow to the picture – providing complementary winter precipitation data to the Krycklan catchment study database, DOI: 10.1002/hyp.1075.

Laudon, H., Kuglerová, L., Sponseller, R.A., Futter, M., Nordin, A., Bishop, K., Lundmark, T., Egnell, G., Ågren, A.M. (2016). The role of biogeochemical hotspots, landscape heterogeneity and hydrological connectivity for minimizing forestry effects on water quality, Ambio, 45, 152–162, DOI 10.1007/s13280-015-0751-8.

Kuglerová, L., Ågren, A., Jansson, R. Laudon, H. (2014). Towards optimizing riparian buffer zones: Ecological and biogeochemical implications for forest management. Forest Ecology and Management, 334, 74–84.

Laudon, H., I. Taberman, A. Ågren, M. Futter, M. Ottosson-Löfvenius, and K. Bishop (2013), The Krycklan Catchment Study—A flagship infrastructure for hydrology, biogeochemistry, and climate research in the boreal landscape, Water Resources Research, 49, doi:10.1002/wrcr.20520.

Laudon, H., Buttle, J., Carey, S., McDonnell, J., and McGuire, K., Seibert, J., Shanley, J., Soulsby, C, and Tetzlaff, D, (2012). Cross-regional prediction of long-term trajectory of stream water DOC response to climate change. Geophysical Research Letters. 39, L18404, DOI: 10.1029/2012GL053033.

Laudon, H., Berggren, M., Ågren, A., Buffam, I., Bishop, K., Grabs, T., Jansson, M., Köhler, S. (2011). Patterns and Dynamics of Dissolved Organic Carbon (DOC) in Boreal Streams: The Role of Processes, Connectivity, and Scaling, Ecosystems, 14, 880-893. DOI: 10.1007/s10021-011-9452-8).  

Länkar

www.slu.se/Krycklan


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogens biogeokemi
Telefon: +46-90-786 8584, +46-70-560 6625
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå