CV-sida

Hjalmar Laudon

Hjalmar Laudon
Jag forskar, undervisar och sprider kunskap om hur klimat och skogsbruk påverkar sjöar och vattendrag, samt hur vi bäst kan minska sådan negativ påverkan. Jag är också prefekt på institutionen för skogens ekolgi och skötsel.

Presentation

Min forskning handlar främst om hur vattenkvaliten i våra sjöar och vattendrag påverkas av naturliga och mänsklig påverkan. Främst jobbar jag med frågor som handlar om effekter på landskapsskalan och hur vi kan ta fram nya metoder som minskar den negativa inverkan från tex skogsbruk. Min undervisning handlar i förstahand om att sprida kunskap till studenter och allmänhet genom öppna föreläsningar och exkursioner. Jag är ansvarig för en doktorandkurs som ges vart annat år i fält. 

Jag är också vetenskaplig ledare för Krycklanprojektet - ett av världens största fältbaserade studieobjekt om mark, vatten och skog. Läs mer under www.slu.se/Krycklan.  

Publikationer


Kontaktinformation

Prefekt, Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46907868584, +46705606625
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå