CV-sida

Holger Metzler

Holger Metzler

Presentation

Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt

holger.metzler@slu.se

ORCiD | GitHub | ResearchGate | publons

Läs mer om Holger Metzler på engelska:

https://www.slu.se/en/ew-cv/holger-metzler/


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå