CV-sida

Ida Andersson

Ida Andersson
Kommunikatör som jobbar med forskningskommunikation och SLU Grogrund. Jag jobbar på SLU sedan 2011.

Presentation

Jag jobbar med Forskningskommunikation @LTV och med kommunikation/samordning för SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor.

Jag brinner för utveckling inom forskning, samverkan och kommunikation och för god struktur och medarbetares och intressenters delaktighet i beslutsprocesser.

Tre ord som beskriver mig är engagerad, analytisk och nyfiken.

Några tidigare uppdrag vid LTV-fakulteten har varit processledning av strategiarbete och en större omorganisation, utredning om IT-stöd, ansvar för fakultetens medarbetarwebb, koordinering av dekanbeslut, handläggning av fakultetens risk- och konsekvensanalys och sekreterarskap i  prefektgruppen.

Undervisning

Jag deltog som en av flera seminarieledare på SLU Ledarskap, tvådagarsseminariet "Det strategiska ledarskapet" 2015-2019.

Bakgrund

Innan jag kom till SLU studerade och arbetade jag vid Lunds universitet.

Jag har en masterexamen i medie-och kommunikationsvetenskap från Lunds universitet och en kandidatexamen i pressvetenskap (numera heter ämnet mediehistoria) vid samma universitet.

Förutom mina huvudämnen har jag bland annat läst kurser i aktionsforskning, vetenskapsteori, utvärdering, juridik och webbpublicering.

Under studietiden var jag engagerad i studentkåren och har haft uppdrag från institutionsnivå till internationell (svensk/dansk) nivå. Läsåret 2007/2008 var jag vice ordförande för Lunds universitets studentkårer (LUS). Läsåret 2009/2010 var jag studentrepresentant i Lunds universitets styrelse.

Parallellt med studierna har jag arbetat bland annat som fakultetssekreterare och utredare vid Lunds universitet.

Mina arbetsspråk är svenska och engelska. Jag behärskar även i viss mån tyska och danska.

Publikationer i urval

Andersson, Ida (2016) : Hantera semi-offentliga diskussioner : En intervjustudie om journalisters arbete med artikelkommentarer på svenska lokala dagstidningars nyhetssajter : Masteruppsats (två år) : Lunds universitet, institutionen för kommunikation och medier : Uppsatsen finns tillgänglig i fulltext på LUP Student Papers

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kommunikatör vid Enheten för samverkan och utveckling
Telefon: +4640415547, +46702815142
Postadress:
Enheten för samverkan och utveckling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp