CV-sida

Ida Andersson

Ida Andersson
Fakultetshandläggare som arbetar med ledningsstöd, strategiprocess, webbpublicering med mera. Har arbetat på SLU sedan 2011.

Presentation

För närvarande jobbar jag bland annat med att processleda arbetet med att ta fram LTV-fakultetens strategi och handlingpslan för 2017-2020. Jag koordinerar också fakultetens dekanbeslut, handlägger riskanalysen, är sekreterare i prefektgruppen och FLAG och ansvarar för fakultetens sidor på medarbetarwebben. Tillsammans med min kollega Torleif Ljung ansvarar jag för LTV-faks delegationsordning.

Några tidigare uppdrag vid fakulteten har varit processledning av en större omorganistion, utredning om IT-stöd och sekreterarskap i docentnämnden.

Jag brinner för utveckling inom forskning och utbildning och för god struktur och delaktighet i beslutsprocesser. Jag är övertygad om att detta går att förena med god förvaltningssed.

Tre ord som beskriver mig är engagerad, analytisk och nyfiken.

Undervisning

Jag deltar som en av flera seminarieledare på SLU Ledarskap, tvådagarsseminariet "Det strategiska ledarskapet". Detta har jag gjort sedan vårterminen 2015.

Bakgrund

Innan jag kom till SLU studerade och arbetade jag vid Lunds universitet.

Jag har en masterexamen i medie-och kommunikationsvetenskap från Lunds universitet och en kandidatexamen i pressvetenskap (numera heter ämnet mediehistoria) vid samma universitet.

Förutom mina huvudämnen har jag bland annat läst kurser i aktionsforskning, vetenskapsteori, utvärdering, juridik och webbpublicering.

Under studietiden var jag engagerad i studentkåren och har haft uppdrag från institutionsnivå till internationell (svensk/dansk) nivå. Läsåret 2007/2008 var jag vice ordförande för Lunds universitets studentkårer (LUS). Läsåret 2009/2010 var jag studentrepresentant i Lunds universitets styrelse.

Parallellt med studierna har jag arbetat bland annat som fakultetssekreterare och utredare vid Lunds universitet.

Mina arbetsspråk är svenska och engelska. Jag behärskar även tyska och i viss mån danska.

Publikationer i urval

Andersson, Ida (2016) : Hantera semi-offentliga diskussioner : En intervjustudie om journalisters arbete med artikelkommentarer på svenska lokala dagstidningars nyhetssajter : Masteruppsats (två år) : Lunds universitet, institutionen för kommunikation och medier : Uppsatsen finns tillgänglig i fulltext på LUP Student Papers

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Fakultetshandläggare vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli; Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansliledning/gemensamt
Telefon: 040-415547, 070-2815142
Arbetsbeskrivning: Sekreterare i docentnämnden.
Postadress:
LTV-fakultetens kansli, Box 52
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 5, Alnarp