CV-sida

Ida Kollberg

Ida Kollberg
Jag fascineras över arters populationsdynamik och är intresserad av vilka faktorer som styr tätheten av organismer i tid och rum. Speciellt är jag intresserad av insekter och hur de interagerar med växter.

Presentation

Jag ägnar mina dagar med att fundera över varför en viss planta blir besökt av en insekt men inte den som står bredvid. Vad är det som styr växtvalet hos en insekt och varför blir de ibland så många? Det är spännande att fundera på hur det påverkar plantan i fråga, men än mer spännande att fundera över hur plantan påverkar insekten! 

Om vi förstår detta kan vi både utveckla metoder och ge skötselråd för hur vi kan gynna ekosystemtjänster i skogs- och odlingslandskapet och öka skörden. Det kan t.ex. handla om att främja pollinering och biologisk kontroll av skadegörare. I och med att vi står inför ett förändrat klimat så blir den här typen av förståelse än mer viktig. Vi är i stort behov av odlingssystem som har en stor motståndskraft och som kan fortsätta fungera trots yttre påfrestningar.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Växtekologi
Telefon: +4618672168
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala