CV-sida

Ida Hallberg

Ida Hallberg
Doktorand på avdelningen för reproduktion, Kliniska vetenskaper. Klinikveterinär på Universitetsdjursjukhuset, Smådjurskliniken

Presentation

Jag är veterinär och doktorand på avdelningen för reproduktion. Mitt doktorandprojekt handlar om miljöföroreningars effekter på fertiliteten och den tidiga embryoutvecklingen.

Forskning

Mitt doktorandprojekt handlar om miljöföroreningars effekter på fertiliteten och den tidiga embryoutvecklingen.

Projektet syftar dels till att undersöka nivåer av miljöföroreningar i människa och därefter att fortsätta studera den tidiga embryoutvecklingen med hjälp av en ko-modell in vitro.

 Projektets hemsida: Oocyte-tox

Bakgrund

Jag påbörjade mina doktorandstudier nyligen och har fram tills dess framförallt arbetat kliniskt med smådjurssjukvård på Universitetsdjursjukhuset där jag fortfarande arbetar en del helger. Mitt största intresse är mot reproduktionsstörningar och särskillt hur ämnen vi utsätts för kan påverka oss, bade människor och djur. 

Utbildning och examina

-       Veterinärexamen 2014

 Tjänster

-       2016- Doktorand, Avd för reproduktion, Kliniska vetenskaper

-       2014- Universitetsdjursjukhuset, Klinikveterinär smådjurkliniken

-       2014 Falu Djursjukhus. Vikariat

-       2013 Distriktsveterinärerna, Vikariat

Publikationer i urval

Examensarbete: http://stud.epsilon.slu.se/7691/

Lindgren, I ”Effect of insulin during oocyte maturation in-vitro on bovine early embryo development: partially evaluated by novel fluorescent staining” SLU

Abstracts:

Lindgren I, Humblot P, Laskowski D, Sjunnesson Y (2015). ”Effect of insulin on bovine oocyte maturation, cumulus cell apoptosis, and early embryo development in vitro”. Poster presentation på “41st annual conference of the International Embryo Tansfer Society (IETS)” i Versailles, 10-13 Januari 2015. Reprod Fert Dev. 27, p 203 (Abstract 228)

Lindgren I, Humblot P, Laskowski D, Sjunnesson Y (2014). “Evaluating bovine blastocyst with fluorescent nuclear staining and manual counting of blastomeres”. Poster presentation på “30th annual meeting of the European Embryo Transfer Association (AETE)” I Dresden, Tyskland 12-13 September 2014. Proceedings p126


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Reproduktionsbioteknologi
Telefon: 018-671641
Postadress:
Smådjurskliniken, Box 7040
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ultuna Allén 5A, Uppsala
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se