CV-sida

Ida Nordström

Ida Nordström
Doktorand inom Skogspatologi vid Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap. Forskar kring nästa generations detektionsmetoder för sjukdomar på skog, både i syfte att undvika förflyttning av infekterade träd inom internationell handel, men också för att kunna möjliggöra tidig detektion i nyligen infekterade trädbestånd.

Presentation

Jag är doktorand inom Skogspatologi vid Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap sedan 2020. Huvudhandledare är Michelle Cleary (docent vid samma institution) och avhandlingen kommer att utgöras av flera fristående men sammanlänkande forskningsprojekt, bland annat:  

-       VOCs-baserad detektion av Fusarium circinatum, patogenen som är ansvarig för tallens hartskräfta, en allvarlig sjukdom med allvarliga ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Patogenen kan angripa många arter av tall och douglasgran. För ett land som Sverige, där våra skogar till cirka 40% utgörs av Pinus sylvestris, en tallart som är mottaglig för sjukdomen, vore en etablering av sjukdomen extremt förödande. Projektet gjordes i samarbete med en spansk forskningsgrupp inom skogspatologi som leds av Julio Javier Diez Casero, Universidad de Valladolid.

-       VOCs analys för identifiering av infektion orsakad av Phytophthora spp. hos Fagus sylvatica och Quercus robur, och för särskiljning av nära besläktade Phytophthora spp. odlade in vitro

-        Illumina versus Nanopore sequencing: Jämförelse av nästa generationens sekvenseringsteknik, med potential för användning i fält och identifiering av skogspatogener, gentemot den redan etablerade Illumina-plattformen med avseende på prestanda och precision. Skogspatogener uppvisar typiskt sett mycket lika symptom och är mycket svåra att särskilja med blotta ögat. Med hjälp av nästa generationens sekvenseringstekniker så har vi möjlighet att utveckla metoder som möjliggör identifiering av patogener direkt i fält, genom extraktion av DNA och resultat som matchas mot relevant databas i realtid. 

Undervisning

Lärare på kursen "Diagnos, förebyggande och hantering av biotiska skogsskador" för HT 2022 och HT 2023. Föreläsare på flera andra skogsrelaterade kurser.

Bakgrund

Jag började min karriär som sjuksköterska och har en kandidatexamen i omvårdnad från Mittuniversitetet. Efter några år som sjuksköterska kunde jag dock inte motstå frestelsen att plugga mera och bytte då spår när jag istället läste till Civilingenjör inom bioresursteknik, en utbildning med fokus framförallt på förnybara resurser, molekylärbiologi och kemi inom växtriket. Under utbytesstudier vid Dalhousie University i Halifax, Kanada, pluggade jag tyska på avancerad nivå, genusvetenskap, global miljöpolicy och evolutionsbiologi. Jag har kompetens och erfarenhet av olika moment inom växtbioteknik, såsom genmodifiering/genediteringsteknikerna RNAi och CRISPR/Cas9 men framförallt metodutveckling, då jag i mitt magisterarbete för CropTailor i Lund fokuserade på att ta fram en metod för att identifiera och kvantifiera polära lipider i havre.

Handledning

Docent Michelle Cleary, SLU
Biträdande universitetslektor och doktor Patrick Sherwood, SLU
Professor Stephen Woodward, University of Aberdeen

Publikationer i urval

Utilizing volatile organic compounds for early detection of Fusarium circinatum, https://rdcu.be/c1FDP

Länkar

https://rdcu.be/c1FDP
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/ssv/nyheter/nyhetsbrev_ida_201105.pdf
https://www.linkedin.com/in/ida-sofia-nordstr%C3%B6m/
https://www.researchgate.net/profile/Ida_Nordstroem


Publikationslista: