CV-sida

Ida Rönnqvist

Ida Rönnqvist
Doktorand - Kontinuitetsskogsbruk - Skogsskador - Barkborrar - Klövvilt

Presentation

Mitt projekt fokuserar på risken för insekts och klövviltskador inom kontinuitetsskogsbruk. Jag studerar bland annat förekomst av barkborreskador i skogsbestånd med olika skötselmetoder, samt förekomst av barkborrarnas naturliga fiender. Jag studerar även fodertillgång för och eventuella skador av klövvilt.   

Bakgrund

  • 2021-2022; Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Blekinge 
  • 2020-2021; Forsknings och fältassistent, SLU Alnarp 
  • 2020; Masterexamen i naturvårdsbiologi, Lunds univeristet 
  • 2018; Kandidatexamen i biologi, Lunds universitet