CV-sida

Ing-Marie Gren

Ing-Marie Gren

Presentation

Ing-Marie Gren disputerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och är sedan 1998 professor i miljö- och naturresursekonomi. Hon har, och har haft, ett antal olika uppdrag vid SLU NJ fakulteten (ledamot i docentnämnden och lärarförslagsnämnden) och externt (bl.a. ledamot i vetenskapliga rådet för miljöekonomi vid Konjunkturinstitutet,  styrelsen för AP4, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och UKÄ’s grupp för granskning av forskarutbildning i nationalekonomi).

 

Undervisning

Ing-Marie har under åren undervisat i en rad olika områden inom nationalekonomi, och är ansvarig för två kurser, Cost-benefit analysis of environmental and agricultural projects 7.5 hp (NA0153) och Management of biological resources 7.5 hp (NA0168). Hon har också handlett flera studenter på grundutbildning, avancerad nivå och forskarutbildning.

 

Forskning

Den övergripande frågan för Ing-Maries forskning är hur man kan utforma effektiva styrmedel när båda människans och naturens beteende är osäkra. Varianter av denna frågeställning har tillämpats på en rad olika områden såsom eutrofiering av hav och vatten, kolsänkor inom klimatpolitiken, styrning av konsumtion genom miljöskatt på mat, biodiversitet i svenska skogar, strategier för förvaltning av främmande arter,  beräkning av kostnader och värden av viltpopulationer i Sverige och värdering av ekosystemtjänster.

Ing-Marie deltar år 2017 i följande forskningsprojekt: Economic analysis of wild boar in Sweden (Naturvårdsverket), Effekter av miljöskatt på mat (Naturvårdsverket), VALUE, value of underwater habitat ecosystem services (Naturvårdsverket), The roles of fungal diversity, forest management and their interactions - analysis and valuation effects on Ecosystem Services (Formas), DESTRESS, Disentangling the impacts of multiple stressors on stream ecosystems (Formas),  EKOLIV, Ekologiska och ekonomiska strategier  för optimering av vattenkraftsrelaterade miljöåtgärder (Energimyndigheten), RESIPATH, Responses of European forests and society to invasive pathogens (EU, Biodiversa), BaltCoast, A systems approach framework for coastal research and management in the Baltic (EU, Bonus) och Optimus, Optimization of mussel cultures for fish feed in the Baltic Sea (EU, Bonus).

 

Forskningen har resulterat i drygt 300 publikationer varav 83 i vetenskapliga tidskrifter med oberoende granskning, 35 böcker och bokkapitel, 88 working paper och rapporter, 51 konferensbidrag och 57 publikationer i populära skrifter .

 

 

Publikationer i urval

Publikationer från och med 2015 under Publikationslista nedan

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekonomi
Telefon: +4618671753
Postadress:
Inst för ekonomi, Box 7013
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala

Publikationslista: