CV-sida

Inger Lilliehöök

Inger Lilliehöök

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för klinisk kemi
Telefon: 018-671616
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls v 26, Uppsala