CV-sida

Inger Strömberg

Inger Strömberg
Efter många års arbete med kulturmiljövård i kommuner, länsstyrelser och privat ville jag ägna mig åt det försummade gröna kulturarvet. Sedan början av 2000-talet har jag varit verksam i olika trädgårdshistoriska sammanhang vid SLU Alnarp, bland annat som kursansvarig för kurserna Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv, Trädgårdshistoria för Landskapsarkitekter samt Trädgårdsingenjörer/design, varit handledare för kandidatarbeten för trädgårdsingenjörer mm. Ett växande projekt, om ett tidigare outforskat område, behandlar skånska ekonomiträdgårdar med handelsträdgårdar, dess aktörer, verksamheter och byggnader mm.

Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 57
23053 Alnarp
Besöksadress: Pomonavägen 4, Alnarp