CV-sida

Ingrid Öborn

Ingrid Öborn

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: +4618671274, +46703703705
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala